Els jardins particulars tenen un paper important als ecosistemes urbans

Un estudi revela el paper dels espais verds de pobles i ciutats en l'emmagatzematge de carboni, el control d'inundacions i la qualitat de l'aigua
Jardí
| CC

Els espais verds urbans, com ara els jardins, els parcs i els camps de golf, tenen uns beneficis mediambientals molt més grans del que es pensava a les nostres ciutats. Així ho afirma un estudi de la Universitat de Wisconsin-Madison, als Estats Units. Segons aquest treball, les dades que es fan servir actualment a l'hora d'analitzar diferents qüestions relacionades amb la natura, com ara el carboni acumulat, hauria de tenir en compte aquests elements dels pobles i les ciutats. Per comprendre quin espai ocupen les àrees urbanes a les dinàmiques del paisatge la directora de l'estudi, Carly Ziter, va prendre mostres de sòl d'un centenar d'indrets a la mateixa ciutat de Madison com ara cementiris, parcs públics i jardins particulars. Aquestres mostres van ser analitzades en base a tres paràmetres ecològics: l'emmagatzematge de carboni, la regulació de la qualitat de l'aigua i la seva capacitat per atenuar inundacions.


Els resultats que va obtenir indiquen que els espais verds urbans tenen una capacitat molt important a l'hora de proporcionar alguns d'aquests "serveis" ecològics. Els parcs públics i els jardins particulars, per exemple semblen tenir més capacitat d'absorbir carboni que els boscos urbans, per exemple. Fins i tot, segons aquest estudi, tenen més capacitat mitjana que els sòls dels terrenys agrícoles de la zona, cosa que els converteix en un element a tenir en compte a l'hora de calcular l'emmagatzematge de carboni a nivell local o, fins i tot, en àmbits més amplis. Pel que fa als boscos i deveses urbans, l'estudi determina que tenen una gran capacitat de controlar les inundacions, ja que permeten que l'aigua es filtri al subsòl en comptes d'anar a parar a les clavegueres o als carrers.


 

Les diferències observades, especialment en els jardins particulars, són molt més grans de les esperades. Les decisions preses pels seus propietaris, com per exemple el tipus de vegetació que hi planten, tenen un efecte prou gran com per considerar que cada individu juga el seu paper en l'ecosistema que l'envolta fins i tot a aquest nivell. La majoria dels ciutadans dels països desenvolupats viuen en àrees urbanes, cosa que significa que totes aquestes decisions individuals, tan petites, poden acabar tenint grans efectes en l'emmagatzematge de carboni, el control d'inundacions i la qualitat de l'aigua.