El Govern aprova la primera Estratègia Marítima per a Catalunya

Aquesta eina consensuada entre tots els departaments interpel·la tota la societat, reivindica la condició marítima del país i la rellevància de l’economia blava sostenible com a motor econòmic.
El Govern de la Generalitat reunit a Palau.
El Govern de la Generalitat reunit a Palau. | Generalitat de Catalunya

El Govern va aprovar aquest dimarts a la tarda la primera Estratègia Marítima de la seva història, una eina consensuada entre tots els departaments de la Generalitat que posa les bases d'una política marítima pròpia. L’estratègia adoptada avui s’emmiralla en una iniciativa similar engegada recentment al Quebec i és el resultat del Programa d'Acció Marítima que va aprovar l'executiu de Carles Puigdemont el desembre de 2016 amb el propòsit de donar resposta als reptes de desenvolupar l’economia blava de manera sostenible i harmònica mitjançant una gestió integrada de les activitats sectorials que afecten l’espai marítim català. L’Estratègia té com a horitzó l’any 2030 i gira al voltant de 4 àmbits d’actuació:


- Desenvolupament sostenible, integrat i harmònic de l’Economia Blava, respectuós amb els usos humans del mar.

- Ecosistemes marins resilients i plenament funcionals.

- Millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

- Un marc de governança innovador que doni impuls a l’Estratègia i en garanteixi l’operativitat.

El full de ruta proposa un Pla Estratègic Multianual (2018-2021) amb 89 línies estratègiques d’actuació a desenvolupar pels diferents departaments de la Generalitat i per altres actors. El Consell Català de Cogestió Marítima és l’organisme que ha de dur a terme la governança de l’Estratègia Marítima de Catalunya seguint un esquema de cogestió, mitjançant un procés obert i continu de revisió i reajustament adaptatiu dels objectius i de les línies estratègiques. El disseny i l’esquema de funcionament del Consell, inspirat en els principis de democràcia horitzontal i de participació de tots els agents amb interessos en els àmbits marítims, s’està treballant mitjançant l’elaboració d’un Decret que haurà d’estar enllestit durant l’any en curs


 

La política marítima de Catalunya té especial cura de la dimensió mediambiental i, per tant, de la sostenibilitat associada a la nova estratègia. Aquesta inclou un fort èmfasi en la preservació dels ecosistemes marins perquè aquests garanteixin la provisió de serveis a la societat en el sentit més ampli possible. La intensificació dels usos que tenen lloc al medi marí fa necessària una gestió coordinada i integrada de les diferents activitats sectorials, tot preservant el mar. Un dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides per al 2030 estableix la necessitat de “conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins”. La Comissió Europea va engegar el 2012 una iniciativa, la Comunicació sobre Creixement Blau, per desenvolupar al màxim la potencialitat dels mars com a generadors de creixement i prosperitat. Més recentment, ha vist la llum la iniciativa per al desenvolupament sostenible de l’economia blava a la Mediterrània occidental. La primera avaluació del pes del sector a Europa, duta a terme enguany per la Comissió Europea, el xifra en 566.200 milions d’euros i vora 3,5 milions de llocs de treball. Catalunya, malgrat ser una potència marítima mitjana de l’àmbit euromediterrani, no s’havia dotat fins ara dels elements que permeten vertebrar una veritable política marítima integrada adaptada a la realitat del país.

Comentaris
Onix
Ja es hora de que el nostre país reconegui que tota la seva història ha tingut una relació principal amb el mar Mediterrani. I una dependència directa amb la que ha bastit tota la seva vida.

envia el comentari