La Generalitat va donar 300.000€ en ajuts renovar taxis i vehicles comercials el 2017

L'objectiu de la mesura era contribuir a la renovació de la flota del sector a la zona de l'AMB, decretada de baixes emissions
Cotxe elèctric carregant-se

l'adquisició de vehicles de baixes emissionsafavorir la renovació dels vehicles obert als vehicles d'ús comercial i de transport de mercaderies

El taxi es continua considerant el sector prioritari, ja que cadascun d'ells fa més de 50.000km anuals, gairebé sempre en zones urbanes densament poblades. Tot i això els vehicles amb finalitats comercials -d’empresa o furgonetes- són nombrosos i també es mouen diàriament en zones densament poblades. Aquesta ampliació de les subvencions, doncs, també volia renovar les flotes d'aquest tipus cap a vehicles de baixes emissions. Aquests incentius formen part de les mesures establertes al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire Horitzó 2020 de la Generalitat, que busca reduir la contaminació atmosfèrica local als municipis que es troben dins les zones de protecció especial que ultrapassen els límits de qualitat de l'aire reglamentats de diòxid de nitrògen i partícules en suspensió de menys de 10 micres.

Comentaris

envia el comentari