La Generalitat i la Diputació de Barcelona fomenten l'autoprotecció contra incendis

Amb la campanya “Si arriba el foc, estàs preparat?” es vol informar veïns i ajuntaments perquè zones de risc com urbanitzacions i els habitatges aïllats prenguin mesures per minimitzar els danys personals i materials en cas de foc
Presentació de la campanya a Manresa
Presentació de la campanya a Manresa | Diputació de Barcelona

A Catalunya, on els boscos representen més del 60% de la superfície del país, és essencial una gestió forestal continuada i que integri totes les mesures possibles. És per això que la Generalitat i la Diputació de Barcelona han sumat els seus esforços per promoure treballs forestals que evitin els efectes negatius dels incendis en urbanitzacions i habitatges aïllats. Aquest matí totes dues administracions han presentat la campanya “Si arriba el foc, estàs preparat?” a Manresa. A través d'ella es vol fomentar l'adopció de mesures d'autoprotecció contra els incendis als nuclis de població, habitatges i edificacions aïllats i que es trobin enmig o a prop de terrenys forestals. L'objectiu és conscienciar la ciutadania i els ajuntaments del gran risc que corren aquests edificis i nuclis de població i informar-los de les mesures d'autoprotecció que poden prendre per tal de minimitzar els efectes dels incendis tant a nivell de danys personals com materials.

La campanya es basarà en fomentar que els ajuntaments realitzin els plànols de delimitació de les zones de risc i també que facin i mantinguin les seves franges de protecció, la millor mesura per impedir que els incendis forestals afectin urbanitzacions i nuclis de població o habitatges aïllats. La campanya es farà entre els mesos de febrer i abril d'aquest 2018 i compta amb la col·laboració dels ajuntaments i dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona, i les Agrupacions de Defensa Forestal contemplen fer-ne difusió per crear consciència dels riscos que es corren i de la necessitat de disposar de franges de protecció i també assessorar en com fer-nes, solucionar dubtes de gestió i tràmits administratius i fins i tot informar de les possibilitats d'obtenir ajuts econòmics per a la seva realització. La província de Barcelona té 1.350 urbanitzacions i zones de població a prop de zones de bosc, concentrades al Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i l'Occidental.

 

Des de l'any 2015, la Diputació de Barcelona fa uns 80 projectes de creació de franges anuals, tot i que la demanda dels ajuntaments és superior. A més, s'ha creat una ordenança tipus perquè tinguin un model per finançar el manteniment d'aquestes franges, que es calcula que costen uns 25€ anuals a cada propietari. Pel que fa a la implicació del Cos d'Agents Rurals el seu director, Marc Costa, ha explicat que tenen pensat fer xerrades per crear consciència en el marc de les seves funcions d'informació, assessorament, divulgació i educació ambientals, que tindran lloc als municipis que ho sol·licitin per transmetre la idea que els ciutadans són els primers responsables de la seva seguretat i han de ser conscients del risc que corren i de les mesures que poden prendre per reduir-lo. A més, aquestes xerrades també es faran a alcaldes, regidors, tècnics municipals i responsables de les ADF i es difondrà a tots els ajuntaments el material informatiu elaborat per a la campanya.