La Generalitat delimita la zona amb presència permanent d'ós bru

L'àrea s’anirà ajustant cada any per ampliar, si cal, el dispositiu de prevenció de danys. Les indemnitzacions per atacs d'óssos a la ramaderia es mantindran tant dins com fora de la zona.
Un ós bru al Pirineu
Un ós bru al Pirineu | Piroslife

El programa de seguiment de l’ós bru a Catalunya ha permès delimitar la zona on la seva presènccia és permanent i continuada, que comprèn tota la Vall d’Aran i la franja nord del Pallars Sobirà, és a dir, les Valls d’Àneu i les capçaleres de de la Vall de Cardós i de la Vall Ferrera. Fora d’aquest àmbit també hi pot haver óssos, però de forma puntual i esporàdica. En base a aquesta informació i a que enguany finalitzen els ajuts del projecte europeu Piroslife per a la prevenció de danys per óssos al bestiar, la Generalitat concentrarà els recursos disponibles a les zones on existeix risc per tal de garantir als ramaders afectats els mateixos estàndards de protecció de l’any passat. En anys anteriors, els recursos disponibles s’havien dispersat, fent una inversió similar en agrupament de ramats, contractació de pastors i vigilància de bestiar oví tant dins la zona afectada per la presència continuada d’ós com fora. En concret, el 2017 es van destinar 112.000€ per aquest concepte en la zona de risc i 85.000€ on la presència d’óssos és menys habitual. Per al 2018, la Generalitat assegurarà la totalitat del dispositiu de prevenció a la zona de presència permanent. S’estan estudiant millores d’ampliació dels períodes de vigilància d’alguns agrupaments i dels efectius destinats. Fora d’aquesta zona, però, no es destinaran fons per a l’agrupament i vigilància de ramats. Això afecta la part baixa del Pallars Sobirà i algun ramat del Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. Les indemnitzacions per danys acreditats de l’ós sobre la ramaderia, això sí, es mantindran tant dins com fora de la zona permanent i tant per a bestiar local com foraster.


El mapa de zona permanent d’ós bru s’ha obtingut mitjançant la suma de totes les localitzacions de l’ós durant el període 2013-2017 i establint quin és l'espai on hi ha més d'un 95% de probabilitat de detectar indicis d'ós. Posteriorment, per seguretat, s’ha afegit una franja addicional de 5km al voltant. Les localitzacions s’han basat en indicis confirmats mitjançant contactes fotogràfics, detecció de petjades, observacions validades per experts, excrements, pèls recollits en trampes i depredacions confirmades. La delimitació de la zona no és rígida i s’anirà ajustant cada any en base al programa de seguiment d’aquesta espècie. Si la població d’ós s’expandeix, el dispositiu de prevenció també s’ampliarà, de manera que ramats que a dia d’avui queden fora del programa de prevenció de danys seran incorporats en el futur si el risc ho justifica.


 

Pel que fa a la ramaderia ovina, el programa ofereix set agrupaments de bestiar vigilats: els de Gausac-Casau, Bagergue i Beret, a l’Aran; i els d’Isil, Tavascan, Bonaigua i Boldís-Àreu, al Pallars. El sistema de vigilància compta amb pastors i ajudants durant tot el dia, incloses les hores nocturnes, en què el bestiar queda tancat en pletes electrificades, protegit per gossos i al costat del refugi del pastor. També ofereix, per aquest bestiar, una assegurança per accidents i altres danys, i incorpora inversions per protegir el bestiar com l’arranjament de cabanes per als pastors, trasllat de barracons i cabanes prefabricades, compra de sistemes elèctrics autònoms, mobiliari i utensilis, etc. Pel que fa a la ramaderia bovina i equina, ofereix la contractació de vaquers i eugassers de suport en la vigilància i detecció d'incidències que puguin sorgir als animals durant la seva estada a les pastures d’estiu.

Comentaris

envia el comentari