Espanya davant el Tribunal de la UE per la mala gestió dels residus

La Comissió Europea ha publicat el seu paquet mensual d'infraccions. També ha avisat Espanya perquè transposi la normativa sobre seguretat nuclear i compleixi la sentència europea i adopti mesures en gestió dels abocadors.
Edifici Berlaymont, seu de la Comissió Europea a Brusel·les
Edifici Berlaymont, seu de la Comissió Europea a Brusel·les | ANC

La Comissió Europea va decidir aquest dijous portar Espanya davant el Tribunal de Justícia de la UE per no haver establert ni revisat, si esqueia, els plans de gestió de residus d'acord amb la Directiva Marc Europea Sobre Residus a quatre comunitats autònomes (Aragó, Illes Balears, Illes Canàries i Madrid) i a la ciutat de Ceuta. Els plans de gestió de residus són un instrument clau per reduir els impactes adversos de la generació i gestió de residus per a la salut humana i el medi ambient i evolucionar cap a l'economia circular. Espanya tenia fins el 12 de desembre del 2010 els seus plans de gestió de residus que abastessin tot el seu territori i avaluar-los i revisar-los com a mínim cada 6 anys. D'altra banda, Espanya hauria d'haver informat la Comissió dels seus plans de gestió de residus un cop aprovats i de qualsevol revisió important. Mitjançant una carta d'advertiment enviada el mes de novembre del 2016 i d'un dictamen motivat enviat el mes de juliol del 2017, la Comissió ha demanat reiteradament a Espanya que compleixi amb les seves obligacions.


Els plans de gestió de residus són un dels principals instruments previstos per la Directiva Marc Sobre Residus. Han de descriure la situació pel que fa a la gestió de residus en els estats membres, establir uns objectius, definir les estratègies adequades i decidir quins mitjans cal fer servir. Les principals competències en matèria de gestió de residus corresponen a les comunitats autònomes espanyoles i, per tant, cal exigir el compliment amb les obligacions que imposa la Directiva tant a tot l'estat espanyol com a les comunitats autònomes. L'aprovació i, si escau, la revisió pendent dels plans de gestió de residus ha de contribuir a agilitzar l'adopció de les solucions necessàries per fer front a les dificultats amb què ensopega Espanya per respectar la normativa de la UE en matèria de gestió de residus.


 

Altres infraccions espanyoles

La Comissió també va decidir enviar un dictamen motivat a Bèlgica per no haver comunicat les mesures de la transposició requerides en virtut de la Directiva Sobre Seguretat Nuclear. La directiva reforça el marc jurídic de la seguretat nuclear a nivell de la UE i hi introdueix objectius de seguretat a alt nivell a escala europea per evitar accidents. El termini de transposició de l'acte de modificació de la Directiva va concloure el 15 d'agost del 2017. La Comissió insta a Espanya i a Polònia a completar la transposició de la directiva i ha decidit enviar cartes d'emplaçament a les autoritats d'aquests països. Si Espanya i Polònia no actuen en els propers mesos, la Comissió podria enviar-los un dictamen motivat sobre aquest assumpte.


L'abocador del Garraf actualment
L'abocador del Garraf actualment | Àrea Metropolitana de Barcelona

La Comissió també va instar Espanya a executar la sentència del Tribunal de Justícia de la UE del 15 de març del 2017. En aquesta sentència, el tribunal va considerar que Espanya havia incomplert les seves obligacions en virtut de la Directiva Marc Sobre els Residus en no haver adoptat les mesures necessàries a 61 abocadors. Les autoritats espanyoles haurien de garantir que la gestió de residus no posés en perill la salut humana ni fos perjudicial per al medi ambient. Malgrat que s'han fet alguns avanços d'ençà de la sentència, encara queden pendents les obres de clausura, segellat i regeneració de 22 abocadors (1 a Andalusia, 19 a les Canàries i 2 a Múrcia), que possiblement patien retards significatius. Més d'un any després de la sentència del Tribunal, les autoritats espanyoles encara no l'han executat íntegrament, això suposa un risc per a la salut de les persones i del medi ambient. Com a conseqüència, la Comissió va enviar a Espanya una carta d'emplaçament abans de tornar a remetre el cas al Tribunal de Justícia i demanar que s'imposin multes financeres. Si Espanya no actua en els propers dos mesos, la Comissió podria enviar-li un dictamen motivat sobre aquest assumpte.


 

D'altra banda, el mateix dijous la Comissió va enviar una carta d'emplaçament a Espanya per no haver desplegat íntegrament la infraestructura de centres de trucada d'emergència necessària per rebre i gestionar les trucades eCall al 112, tal com exigeix la normativa de la UE. El sistema eCall truca automàticament al 112, número únic d'emergència europeu, en cas d'accident de tràfic greu i, a través del sistema europeu de navegació per satèl·lit Galileu, comunica la posició del vehicle als serveis d'emergència. Es calcula que el sistema eCall reduirà el temps de resposta en fins a un 40-50%, i que això permetrà salvar cents de vides cada any. Les autoritats espanyoles disposen ara de dos mesos per respondre les al·legacions presentades per la comissió. En cas contrari, la Comissió podria prendre la decisió d'enviar un dictamen motivat.
Comentaris
cebrià
Si el plàstic fos l'única merda que hi ha a Espanyta.......
Caram
Dels residus us queixeu, però de la represió a la demòcracia calleu com putes, mentres us vagin omplint les butxaques.

envia el comentari