Les energies solar i eòlica podrien cobrir el 80% de la demanda dels Estats Units

Arribar a obtenir tota l'energia necessària de fonts renovables requeriria mètodes d'emmagatzematge molt costosos però un estudi aporta dades que permeten ser optimista
Plaques solars a Utah (Estats Units)
Plaques solars a Utah (Estats Units) | Ricketyus (CC)

El 80% de la demanda elèctrica dels Estats Units es podria cobrir amb generadors d'energia solar i eòlica, segons un estudi conjunt d'investigadors de la Universitat de Califòrnia Irvine, l'Institut de Tecnologia de Califòrnia i la Institució Carnegie per a la Ciència. L'equip ha analitzat les dades meteorològiques del país durant 36 anys (1980-2015) per tal de veure quins són els principals impediments geofísics per aconseguir que tota l'energia consumida provingui de fonts renovables. Tot i que els resultats permeten ser optimistes els científics responsables de l'estudi, publicat a Energy & Environmental Science, també expliquen quines raons impedeixen arribar a prescindir totalment d'altres mecanismes d'obtenció d'electricitat. Actualment, la producció d'electricitat emprant combustibles fòssils és la causant del 38% de les emissions de diòxid de carboni dels Estats Units.


A l'hora de canviar això i passar a fer servir el sol i el vent com a principals fonts d'energia, l'estudi indica que la variabilitat climàtica és el principal factor a tenir en compte. Si es vol dependre del sol i el vent com a fonts d'energia, cal trobar la manera que els canvis diaris i estacionals no suposin un problema. La solució òptima, naturalment, seria emmagatzemar energia per cobrir la demanda durant dies o setmanes per tenir energia de reserva. En cas que això no fos possible, els autors de l'estudi creuen que aquest 80% d'energia renovable s'hauria de completar amb fonts d'energia baixes en emissions de carboni, citant l'energia nuclear i la hidroelèctrica com a opcions viables.


 

Pel que fa a l'obtenció d'energia renovable, aconseguir cobrir quatre cinquenes parts de la demanda elèctrica requeriria una inversió molt important però no inconcebible per construir una xarxa de subministrament d'abast continental o instal·lacions que poguessin emmagatzemar prou electricitat com per abastir els Estats Units durant 12 hores. Les altres formes d'emmagatzematge d'energia plantejades, com ara bombejar aigua cap amunt per ser emprada altra vegada a les instal·lacions hidroelèctriques, podrien funcionar parcialment però no serien suficients, especialment per les mateixes condicions de disponibilitat i d'alçada dels recursos hídrics del país.
Comentaris
Marduix
I a Espanya, el país del sol, suicidant-nos col·lectivament a la major glòria de les empreses postmonopli franquista de l'Ìbex. OLE, OLE iiOLE!
Karlus
A Espanya, cal seguir pagant a les elèctriques, per poder pagar els merdes que surten dels "gobiernos" feixistes i els foten de figurants als" consejos" d'administarció amb sous estratosférics , per no fotre res. Viva Espanya, coño i el franquismo. País de merda

envia el comentari