Catalunya frena les seves emissions de diòxid de carboni

El creixement se situa en un 0,8% mentre a l'estat espanyol cau un 3,5%. Tot i això, tant Catalunya com Espanya continuen per sota de la mitjana europea en emissions per càpita.
Contaminació
Contaminació | Ajuntament de Barcelona

Tot i que l'any 2016 l'economia catalana va experimentar una recuperació força apreciable, l'augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle durant aquells 12 mesos va frenar fins a créixer en un 0,8%. Aquell any, Catalunya va ser responsable del 13% de les emissions de diòxid de carboni de l'estat espanyol, tot i que el seu pes a l'economia és d'un 19% del total. Això indiquen les dades de l''Informe de situació de les emissions de CO2 al món - Any 2016' que va presentar fa poc la Fundació Empresa i Clima i que posa en context les dades oficials d'entitats públiques i privades per mostrar l'evolució dels esforços per reduir les emissions mundials de diòxid de carboni. El volum d'emissions per càpita a Catalunya s'ha mantingut estable a les 5,8 tones per persona i any, xifra que és superior a la mitjana mundial de 4,4 tones però que se situa per sota de les mitjanes espanyola (7,17t) i europea (8,7t). En total, durant l'any 2016, Catalunya va emetre uns 14 milions de tones de CO2 la majoria dels quals, uns 4 milions, provenen dels processos de cogeneració d'energia elèctrica.


A l'estat espanyol, les emissions de diòxid de carboni per càpita van augmentar lleugerament respecte l'any anterior tot i que, com hem vist, encara són lluny de la mitjana dels països europeus. Les seves emissions, de fet, van caure un 3,5% col·locant-se, amb uns 323 milions de tones, a nivells comparables als de l'any 2014. Aquest descens, segons afirma l'informe, és degut a una caiguda del 28% de les emissions degudes a la generació elèctrica a través de la combustió de carbó i a l'impuls de les energies renovables. Pel que fa altres sectors productius, el que més ha rebaixat les seves emissions respecte l'any anterior, amb un 6,7%, mentre que els de l'aviació, amb un augment del 28,8%, i el dels maons i totxanes, amb un 26%, van ser els que van incrementar-les més.


 

Pel que fa a les comunitats autònomes espanyoles, la que va emetre més diòxid de carboni durant l'any 2016 va ser, com en els anys anteriors, Andalusia, que va ser responsable del 17,5% de les emissions de l'Estat, seguida del Principat d'Astúries que, tot i que va liderar la reducció d'emissions en un 23,2%, encara va emetre el 13,5% del diòxid de carboni. A l'altra banda, les comunitats que van tenir un augment relatiu més gran de les seves emissions van ser Navarra (13,9%), les Illes Balears (7,5%) i Castella-La Manxa (3,7%). Totes les comunitats autònomes menys una, de fet, van tenir dèficit de permisos d'emissió de diòxid de carboni, amb un acumulat de 66,38 milions. Només Extremadura va emetre menys diòxid de carboni del que tenia estipulat.

Comentaris

envia el comentari