Comença la campanya anual de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric

Fins el 15 de setembre, el Departament de Territori informarà de les superacions dels llindars establerts i elaborarà una previsió diària. També recomana algunes bones pràctiques per limitar els nivells d'aquest gas.
Contaminació ciutats
Contaminació ciutats | Pixabay

 

Aquest dimarts dia 15 comença la campanya anual de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya. Durant 4 mesos, fins el dia 15 de setembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat proporcionarà informació dels nivells d'immissió d’aquest contaminant perquè les administracions i la ciutadania puguin adoptar les mesures de prevenció adients en cas que algun llindar sigui superat. També informarà de la predicció de superacions dels llindars d’informació -180 micrograms per metre cúbic (µg/m³) en una hora-  i/o d’alerta -240 µg/m³ en una hora- de cada municipi i realitzarà avisos preventius en cas que s’esperin nivells elevats. La informació estarà disponible diàriament, a partir de les 10:30 hores, al web.

  El pronòstic dels nivells d’ozó es basa en els models que elaboren la Universitat de Barcelona, Meteosim i el Barcelona Supercomputing Center i en les dades que enregistra la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya i facilita que la població de risc adopti les mesures de prevenció adients. Des del Servei de Vigilància i Control de l'Aire es vigilen permanentment els nivells d'ozó que mesuren les estacions de la XVPCA però és a partir d’ara, durant el període en què hi ha més possibilitats que els nivells d’aquest contaminant superin el llindar d'informació i d'alerta, que es duu a terme la campanya de vigilància anual i s'intensifica el seguiment habitual.

   

  Durant la campanya s'informa tots els ajuntaments i consells comarcals que disposen d'una estació de mesurament, els serveis territorials, el Departament de Salut, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil de la Generalitat, les Diputacions, els Centres d'Anàlisi  i altres entitats que ho hagin sol·licitat prèviament. Seguint els protocols establerts, Protecció Civil emet els avisos corresponents als municipis, consells comarcals, activitats estratègiques de risc o vulnerables i a la població, d’acord a les indicacions tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

   

  Tothom pot consultar els nivells de qualitat de l’aire a través de diferents opcions:

   

  Quan les concentracions superen determinats nivells, i segons la durada de l'exposició, l'ozó pot provocar diferents efectes adversos sobre la salut humana com tos, irritacions a la faringe, al coll, als ulls, dificultats respiratòries o disminució del rendiment.  La sensibilitat a l'ozó pot variar molt depenent de la persona, però hi ha uns quants grups particularment més vulnerables, com les persones que pateixen malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Com a mesura de prevenció, cal renunciar a fer esforços físics que no siguin usuals a l’exterior, principalment si produeixen fatiga, són de llarga durada i es duen a terme dins el període comprès entre les 10 i les 16 hores (hora solar).

   

  La concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors. Es forma quan coexisteixen òxids de nitrogen (NOx), compostos orgànics volàtils (COVs), una radiació solar intensa al llarg de diverses hores i altes temperatures. L'època en què es registren els nivells màxims d’aquest contaminant coincideix amb la primavera i el principi de l'estiu. Els principals precursors de l'ozó (NOx i COV) s'emeten de manera natural o com a conseqüència de les activitats humanes. En el cas de les emissions d’origen antropogènic, es poden reduir aplicant bones pràctiques, relacionades en bona part amb la mobilitat:

   

  • Substituir els trajectes amb vehicles dièsel o benzina per anar a peu, en transport públic o amb bicicleta.
  • Reduir el consum d’electricitat.
  • Compartir vehicle.
  • Reduir l’ús de productes amb dissolvents, per exemple pintures.
  • Evitar carregar combustible a les hores centrals del dia.
  • En comprar un vehicle nou, ja sigui turisme, moto, furgoneta o camió, tenir en compte que sigui més net: elèctrics, híbrids.