El canvi climàtic podria afectar la personalitat de la gent

Un estudi fet a la Xina i als Estats Units relaciona la temperatura mitjana amb diversos trets i actituds que fan més propícia la socialització
Persones

Un equip d'investigadors de la Universitat de Pequín i de la Universitat A&M de Texas afirma que hi ha una relació clara entre el clima i la personalitat de la gent i que, per tant, el canvi climàtic hi tindrà una incidència directa. Segons un estudi publicat a la revista 'Nature Human Behaviour', els habitants de les zones temperades són més agradables, emocionalment estables i obertes que aquelles que resideixen a llocs on la calor o el fred són excessius. Almenys això és el que mostren els resultats dels dos estudis que han realitzat, que volien corroborar la seva hipòtesi que la temperatura és un factor crucial que s'associa a patrons de comportament individual i a la personalitat.


Els investigadors van fer un qüestionari de personalitat a més de 5.500 universitaris xinesos provinents d'una seixantena de ciutats. Establint la temperatura de referència en els 22 graus, van mesurar la desviació positiva o negativa de la temperatura mitjana de les poblacions d'origen dels participants a l'estudi. Segons els resultats, els estudiants nascuts i crescuts a llocs on la temperatura era propera als 22 graus, les seves respostes mostraven nivells més elevats de simpatia, diligència, estabilitat emocional, extraversió i obertura a experiències, indicant una capacitat superior de socialització i plasticitat. Després d'això, es va ampliar la mostra a un país més divers i culturalment molt diferent, com són els Estats Units. Allà van fer arribar el qüestionari a més d'un milió i mig de persones, la localització de les quals s'acotava encara més a través del seu codi postal. En total, es van enquestar persones de 12.000 codis postals que pertanyen a més de 8.000 ciutats.


 

Els resultats van ser semblants. Com més a prop de la temperatura de confort, més alta és la puntuació en els trets esmentats. En ajustar-los per factors com ara demografia, posició socioeconòmica i d'altres, els científics afirmen que la tendència es manté. En vista d'aquests resultats, els investigadors afirmen que, si la temperatura influencia tant la personalitat, el canvi climàtic també podria tenir efectes en la manera de ser de les persones. L'estudi, però, també indica que les persones que viuen en zones amb temperatures més altes o més baixes aquests resultats no es mantenen i que, per tant, si bé el canvi climàtic podria apropar als 22 graus algunes àrees del planeta, en d'altres se superaran, fent que deixin de ser tan simpàtics i oberts com ho són ara.

Comentaris

envia el comentari