Els baleners japonesos han mort 122 rorquals embarassades aquesta temporada

El país asiàtic no és l'únic que continua caçant balenes però sí l'únic que s'empara en "necessitats científiques" per continuar amb una pràctica àmpliament rebutjada arreu del món.
Una femella adulta i una cria de rorqual austral són remolcats a un 'vaixell d'investigació' japonès.
Una femella adulta i una cria de rorqual austral són remolcats a un 'vaixell d'investigació' japonès. | Govern d'Austràlia

 
Els baleners japonesos van capturar i matar 122 femelles embarassades de rorqual austral durant "l'estudi de camp" que van dur a terme durant l'estiu antàrtic. Segons un informe que va ser enviat a la Comissió Balenera Internacional, els caçadors van capturar un total de 333 rorquals durant una expedició que va durar des de novembre de 2017, quan van sarpar del Japó, fins al març de 2018, quan hi van trobar. Segons les autoritats japoneses, els seu programa de baleners té finalitats científiques, tot i que el 2014 les Nacions Unides van legislar contra la "recerca letal", que és àmpliament condemnada a tot el món.

Després d'aquesta decisió internacional, però, el Japó va considerar "científicament imperatiu" entendre el funcionament dels ecosistemes antàrtics mitjançant la captura i l'anàlisi dels animals que hi viuen. El Nou Programa de Recerca Científica de Balenes a l'Oceà Antàrtic va enviar un informe a la Comissió Balenera Internacional anunciat i detallant la captura de 333 rorquals australs, 152 mascles i 181 femelles, durant el seu tercer "estudi de camp biològic". En el seu nou pla, les captures s'han reduit dos terços i es mantenen al voltant de les 330 balenes anuals. Pel que fa a les dades aportades de la temporada 2017/2018, 122 de les femelles de rorqual austral estaven embarassades i 61 dels mascles i 53 femelles encara no havien arribat a l'edat adulta. Un cop acabades les anàlisis i proves que se'n fan, la resta de la carn de les balenes és venuda com a menjar. Segons la Convenció Reguladora de la Caça de Balenes, de 1946, els països poden capturar i matar els animals amb finalitats científiques i això és el que el Japó empra com a excusa quan va a caçar. A més, però, diversos governs japonesos han insistit a recordar que la caça de balenes forma part de la cultura del país des de fa segles. En algunes comunitats costaneres de les prefectures de Chiba i Ishinomaki, per exemple, les balenes s'hi han caçat sempre, mentre a la prefectura de Wakayama hi ha caceres anuals de dofins. Tot i això, la caça a gran escala de balenes a l'Antàrtic només va començar després de la Segona Guerra Mundial, quan un Japó destruït necessitava menjar urgentment.

Brotxetes de rorqual austral llestes per a menjar a Islàndia.
Brotxetes de rorqual austral llestes per a menjar a Islàndia. | Thjurexoell (D.P.)

 

Els japonesos, però, no són els únics que continuen caçant balenes, segons l'ONG Conservació de la Balena i el Dofí. La Comissió Balenera Internacional va declarar una moratòria a partir de 1985 amb algunes excepcions. Noruega i Islàndia continuen caçant-ne per la seva carn, però, rebutjant la moratòria de forma total o parcial. A altres llocs com Grenlàndia, Rússia i els Estats Units continua tenint lloc el que s'anomena "caça aboriginal de subsistència", és a dir, per a petites comunitats que tenen en la caça de balenes un dels seus elements centrals. L'únic país que continua enviant vaixells a l'Antàrtida sota el pretext de la recerca científica, però, és el Japó. Segons afirmen, les seves investigacions serviran per comprovar si la població de balenes a l'Antàrtida és sana i es poc caçar de manera sostenible. La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, però, diu que no hi ha prou dades per afirmar categòricament si el rorqual austral està amenaçat o no. Tot i que la seva població és evidentment molt gran, s'està investigant la possibilitat que s'hagi reduit durant els darrers 50 anys. Depenent de com de significatiu sigui aquesta reducció, podria ser considerada una espècie amenaçada.