Altes concentracions de químics perillosos als plàstics recollits al llac Léman

Les anàlisis als residus d'un dels llacs més grans d'Europa mostren una gran contaminació per plàstics, molts dels quals són antics i contenen substàncies actualment prohibides.
El llac Léman
El llac Léman | CalistaZ (CC)

Les primeres anàlisis que s'han fet als residus plàstics recollits al llac Léman, situat entre França i Suïssa, han comprovat l'elevada presència entre ells de productes químics perillosos com el cadmi, el mercuri i el plom, en nivells sovint superiors als màxims permesos per la legislació europea. La descoberta d'aquests productes, que actualment estan restringits o prohibits en la producció de plàstics, indica que aquests residus podrien ser antics i que, com els oceans, les aigües dolces també es troben afectades per la contaminació per plàstics des de fa molts anys. Aquests són algunes de les conclusions a les que ha arriba un estudi publicat a 'Frontiers in Environmental Science' i encapçalat per la doctora Montserrat Filella, que també suggereix que la gran presència de plàstics antics, tot i que són molt més contaminants que els que es fan servir a dia d'avui, també mostra un canvi de tendència.


La doctora Filella va més enllà i afirma que "els residus plàstics a l'aigua dolça probablement suposen els mateixos problemes a la vida salvatge que els plàstics marins". Sobre els productes químics tòxics trobats als plàstics, a més, considera que és "preocupant" perquè, quan els plàstics són ingerits pels animals, la digestió fa que aquestes substàncies s'alliberin i els enverinin. El seu treball va recollir deixalles de 12 platges diferents del llac Léman, un dels més grans d'Europa occidental. Entre la escombraries, hi va trobar més de 3.000 elements de plàstic, que incloïen peces que podien ser identificades -joguines, bolígrafs...- fragments d'objectes identificables -tubs, testos, envasos...- i també d'altres l'origien dels quals no es va poder determinar, com ara porexpan i poliestirè. En general les restes trobades, amb l'excepció de les derivades de les activitats pesqueres, eren molt semblants a les que es troben al mar.


 

D'entre tots els elements plàstics trobats més de 600, corresponents a diferents tipus de residus, van ser analitzats amb fluorescència de raigs X per trobar-hi elements tòxics. Els resultats van mostrar la presència de brom, cadmi, mercuri i plom, sovint en concentracions molt altes. Trobar aquestes substàncies, que actualment es troben retringides o prohibides, és una mostra de quant de temps feia que aquests plàstics eren a les aigües del llac. El brom, que es fa servir en compostos que retarden la seva ignició, era per sobre dels nivells màxims permesos per la Unió Europea en 19 dels objectes analitzats. El cadmi, emprat pels colors brillants, va ser detectat a 57 objectes i el mercuri va ser localitzat en productes de color vermell o vermellós, cosa que indica un ús com a pigment que, pel que se sap, va ser abandonat als anys 50 del segle passat. El plom, un altre producte emprat per estabilitzar o colorejar els plàstics, era present a gairebé una quarta part dels productes analitzats, 65 dels quals en tenien una concentració superior al màxim permès per les directives europees. L'impacte d'aquests plàstics a l'ecosistema del llac, afirmen els científics, es desconeix, però hauria de ser el proper pas per aprofundir en l'estudi d'uns efectes que, tot i que són prou coneguts als mars i oceans, s'han estudiat molt poc a les masses d'aigua dolça.