Les darreres promeses dels estats apropen el món a complir dels Acords de París

Si això passa, les temperatures pujaran 2,4ºC fins a finals de segle, 0,2ºC menys del que deia el darrer càlcul

Nou comentari