Les interrelacions entre l’Economia i les altres Ciències Socials

El Màster Universitari d'Anàlisi de l'Entorn Econòmic de la UOC, una oferta formativa per als científics socials.
foto uoc masters i postgraus 1

 

La Ciència Econòmica és la disciplina científica que estudia l’Economia –igual que la Ciència Política és la què estudia la Política-. Tenint en compte, doncs, l’objecte d’estudi de la Ciència Econòmica, és inqüestionable que aquesta és una ciència social ja que en els fenòmens econòmics hi intervenen persones i institucions molt variades, amb nombroses i complexes relacions entre elles. Conseqüentment, serà difícil analitzar qualsevol fenomen econòmic sense tenir en compte el context i els condicionants socials, polítics, històrics, jurídics, culturals… en els què aquest tingui lloc.


És molt important doncs, que el científic que es dedica a l’anàlisi de l’Economia, com a científic social que és, no sigui reticent a explorar les relaciones que es donen amb la resta de les Ciències Socials (la Sociologia, les Ciències Polítiques, la Geografia, la Història, etc.), sense oblidar, a més, que la disciplina científica de l’Economia, neix de la Filosofia i, per tant, que les reflexions pròpies de la Filosofia de la Ciència, l’Ètica o filosofia moral, la concepció de l’esser humà i del món, ,... són fonaments necessaris per enquadrar les investigacions sobre fenòmens socials en general i econòmics en particular.


foto uoc masters i postgraus 2

 

També la Psicologia, a cavall entre les ciències socials i les biològiques, pot ajudar a perfeccionar les anàlisis econòmiques ja que les motivacions de les persones, els seus impulsos i comportaments, condicionen els esdeveniments econòmics. Un coneixement més profund de les persones permetria construir millors models, més capaços de fer prediccions fiables sobre els esdeveniments econòmics. Per exemple, partir del supòsit que els individus només pretenen maximitzar els seus ingressos sembla una aproximació excessivament simple dels comportaments de les persones.

 

Pel que fa a les ciències socials pròpiament, la Sociologia és un component fonamental per a l'estudi de l'Economia ja que la primera, a diferència de la Psicologia que ho fa a nivell de comportaments individuals, permet un millor coneixement de l'activitat social dels éssers humans. En aquest sentit, no hem d’oblidar per exemple, que darrere de cada debat econòmic, hi trobem un problema de distribució de la renda, de la riquesa i del poder.


Per això, també és essencial el concurs de la Ciència Política donat que, implícitament o explícitament, els economistes encaminen les seves tasques a prendre decisions i a dissenyar polítiques. Qualsevol anàlisi de fenòmens econòmics comporta, gairebé inevitablement, conclusions que d'una manera o una altra aconsellen polítiques correctores, canvis en comportaments, modificacions legals, etc.

També el Dret és important doncs, en tant que les institucions jurídiques són claus per entendre la realitat econòmica. La regulació dels drets de propietat, les relacions laborals, la normativa fiscal, les regulacions de la competència, les institucions, etc. són alguns exemples d’elements claus en el funcionament quotidià de l’Economia. Sembla doncs bastant necessari incloure una anàlisi dels condicionants jurídics i institucionals de tot allò “econòmic” que estiguem estudiant.

Finalment, la resta de ciències socials poden complementar l’anàlisi econòmica ja que estudien factors que incideixen en l'entorn en el què tenen lloc els esdeveniments econòmics. Algunes d'elles, sense possibilitat de detenir-nos en cadascuna, serien la Geografia, la Demografia, l’Ecologia, la Història, l’Antropologia,...


Recíprocament, tot aquest conjunt de ciències socials mencionades, requereixen també prendre consciència de les necessitats de tenir en compte els factors econòmics que impregnen cadascuna de les seves disciplines, donat que en totes elles hi són presents elements econòmics que les condicionen. No obstant això, la presència de continguts propis de la Ciència Econòmica en els plans d’estudis universitaris d’aquestes altres ciències socials (Ciències Polítiques, Sociologia, Geografia, etc.) acostuma a ser força limitada, la qual exigeix als seus professionals, en especial a aquells que pensin dedicar-se professionalment a alguna activitat que hi tingui especial vinculació, prendre en consideració la possibilitat de complementar els seus estudis amb formació específica de l’àmbit de l’Economia.

 

Per a més informació, clica aquí