Màster en Bioètica i nous cursos d'especialització a l'Institut Borja de Bioètica-URL

L'Institut Borja de Bioètica-URL,
L'Institut Borja de Bioètica-URL, | Cedida

L’Institut Borja de Bioètica-URL, amb més de 40 anys de trajectòria, és un centre universitari pioner a tota Europa, especialitzat en recerca, docència i assessorament en bioètica clínica, ètica aplicada a la recerca biomèdica i ètica aplicada a l’acció social.

 

L’Institut Borja de Bioètica-URL promou el diàleg interdisciplinari com a metodologia de treball entre científics i humanistes, compromès en integrar coneixements científics i sensibilitat ètica, des de l’excel·lència acadèmica. Aquesta metodologia permet aprofundir en els reptes que planteja avui l’exercici de les professions sanitàries i socials i trobar vies raonables de solució als conflictes que sorgeixen entre els aspectes més tècnics i respecte als drets humans.


 

L’Institut actualment ofereix, a més del Màster Universitari en Bioètica, nous cursos d’especialització de postgrau, com el T.E.U en Ètica Aplicada a l’Acció Social i Psicoeducativa i el T.E.U en Bioètica Aplicada en l’Àmbit Clínic i Assistencial, cursos d’iniciació en bioètica, en bones pràctiques en recerca, i formació in company en bioètica i en ètica aplicada a l’acció social.