La millora realitzada per Media For Europe (MFE) de les condicions econòmiques de l’opa llançada per Mediaset España han suposat el suport de grans inversors nacionals i internacionals. Les noves condicions de l’oferta, que suposen una prima a l’accionista que representa prop del 40%, han provocat que en dates recents nombroses grans entitats financeres i signatures d’inversió hagin adquirit importants participacions en Mediaset España, que sumen prop d’un 9% de Mediaset España, la qual cosa mostra el suport a l’operació i els avantatges econòmics que suposa acceptar l’oferta, segons fonts financeres.

Entre les entitats que han comunicat participacions en Mediaset Espanya figura DWS Investment GMBH, que posseeix un 2,95%; l’inversor activista Reade Griffith, fundador de Polygon, que ha revelat que posseeix un 1,022%; Norges Bank, que posseeix un 1%; Citigroup ha revelat que posseeix una participació del 1,032% del capital; i Zurcher Kantonalbank ha comunicat que té un 1,194%.

La inversió mes recent ha estat la de Joseph Oughourlian, president de pressa, que ha aflorat una participació del 1,36% en Mediaset España, combinant les accions controlades directament amb un 1,08% que ha pres amb el fons que dirigeix, Amber Global.

En paral·lel, diversos bancs d’inversions han secundat també l’oferta i han aconsellat anar a l’opa a través d’informes positius Est és el cas de JP Morgan, Bankinter i GVC, entre altres que adverteixen que, si els accionistes de Mediaset Espanya no accepten l’oferta, corren el risc de quedar com a inversors minoritaris en un actiu ilíquido.

També el Consell d’Administració de Mediaset España ha recomanat per “unanimitat” emetre una opinió favorable sobre opa i convida a acceptar l’opa de MFE després de la millora de l’oferta.

Els accionistes de Mediaset Espanya tindran de termini fins al pròxim 1 de juliol per a acceptar l’oferta.

Oferta millorada

MFE va anunciar el passat dia 6 de juny una millora en l’opa sobre Mediaset España en elevar la seva proposta en efectiu fins als 4,32 euros per cada dues accions de Mediaset España. És a dir, 2,16 euros per títol. Al principi, l’oferta ascendia a 1,86 euros per acció.

La contraprestació, de caràcter mixt, es complementa el bescanvi de nou accions de MFE classe A de nova emissió per cada dues accions de Mediaset Espanya a les quals es dirigeix l’oferta, el 44,3% que no controla.

Donats els valors en el llançament de l’oferta, la prima a l’accionista (sumant el dividend que serà distribuït per MFE) representa prop del 40%. Sobre aquest dividend, el consell de MFE va acordar proposar, per a la seva aprovació per la junta del pròxim 29 de juny, el repartiment d’un dividend per import de 0,05 euros per acció de MFE.

D’aquesta manera, l’accionista de Mediaset Espanya que acudeixi a l’opa o a la venda forçosa rebrà, a més de la quantitat en efectiu, l’equivalent a 0,225 euros addicionals per acció de Mediaset per les seves accions canviades de MFE, a més de les 4,5 accions del grup italià.

Pier Silvio Berlusconi, CEO de MFE, ha defensat recentment aquesta operació en assenyalar que “augmentarà els recursos i la grandària” per al desenvolupament del grup “amb l’objectiu d’aconseguir un major creixement audiovisual”.

L’objectiu de MFE és crear un gran grup audiovisual europeu per a ser un dels principals ‘players’ en el sector de l’entreteniment. Addicionalment, MFE considera que el nou grup tindrà unes sinergies de costos i ingressos d’almenys 55 milions d’euros anuals a partir de 2025.

I ha anunciat que sotmetrà a una pròxima Junta d’Accionistes una política de dividends que suposarà el repartiment d’almenys el 50% dels resultats anuals entre els seus accionistes (entre els quals estaran els accionistes de Mediaset Espanya que acceptin a l’oferta).

Nou comentari

Comparteix