Un linx ibèric a l'Àrea metropolitana de BarcelonaA partir de les imatges, tècnics del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat han pogut identificar l’animal, gràcies al collar emissor que duia, i a la col·laboració dels experts dels programes de reintroducció d’aquesta espècie a la Península Ibèrica, així com als responsables del projecte Iberlince. Trobareu més informació seguint aquest enllaç.