El País Valencià recorda Guillem Agulló amb motiu del 25 d'abril amb una gran manifestació