Els salaris dels joves són “sensiblement inferiors” als d’altres generacions des de 2008

Les noves generacions tenen menys temporalitat però més rotació

Els salaris mensuals mitjans a temps complet dels joves són “sensiblement inferiors” als de generacions anteriors des de la crisi 2008, segons el Banc d’Espanya. Aquesta caiguda salarial ha afectat també els treballadors menys formats, si bé ho ha fet amb una menor proporció. En referència a les rendes anuals, la xifra ha “empitjorat significativament” amb l’arribada de la crisi financera i ha registrat alternacions en tots els empleats, amb independència del nivell de formació. Per altra banda, les noves generacions s’enfronten a un mercat “menys precari” que les anteriors generacions, però la durada dels contractes s’ha reduït.

Abans de la crisi de 2008, els salaris mitjans mensuals dels més joves eren similars als rebuts per les generacions anteriors, fins i tot una mica superiors en el cas de treballadors de baixa qualificació. Amb l’esclat de la crisi, els sous mitjans van deixar de créixer amb la mateixa intensitat davant els increments de l’experiència. “Des d’aleshores, resulta més significativa la disminució de salaris mitjans percebuts pels treballadors altament qualificats“, resum el Banc d’Espanya. En el cas dels treballadors amb menor nivell de formació, el descens dels salaris és “clarament menys pronunciat”.

Pel que fa a les rendes anuals del treball, les comparacions entre generacions registraven una millora per als col·lectius de joves menys formats, mentre que en el cas dels treballadors més qualificats s’observava una certa estabilitat. Durant la crisi, les menors oportunitats d’ocupació, especialment importants per als treballadors amb menys formació, i la caiguda dels salaris dels més formats van provocar una disminució de les rendes anuals.

La introducció de l’Acord Econòmic i Social el 1984 va provocar un augment de la temporalitat a Espanya fins al 1993, per a totes les generacions, edats i nivells educatius. Ara, les noves generacions “no s’enfronten a un mercat de treball més precari” que les anteriors generacions, ja que tant la taxa de temporalitat a l’inici de les carreres com l’edat d’obtenir el primer contracte indefinit han anat caient progressivament en les últimes dècades.

Tot i això, s’ha produït una reducció en la durada dels contractes. Aquesta tendència “s’intensifica” en el cas dels joves de les últimes generacions, nascuts a partir dels anys 80, i tant pels nivells menys formats com amb estudis mitjans. “Sembla haver una clara tendència estructural cap a una menor durada de la jornada que afectaria a tots els grups d’edat i de nivell educatiu”, conclou l’informe.

Nou comentari