La riquesa financera de les famílies creix un 8,6% malgrat la pandèmia

El deute de les llars va caure en 6,4 milions mentre que el de les empreses es va enfilar en 58,8 milions

La riquesa financera neta de les famílies i institucions sense ànim de lucre a l’Estat va augmentar un 8,6% en el primer trimestre del 2021, fins a assolir els 1.635 milions d’euros, segons dades publicades aquest dilluns pel Banc d’Espanya. Els actius financers nets de les llars i organitzacions no governamentals van representar un 147% del PIB, una ràtio 25 punts percentuals superiors a la del primer trimestre del 2020. D’altra banda, el deute d’empreses i famílies va registrar un comportament diferenciat. Mentre que el deute de les empreses va augmentar en 56,8 milions d’euros en els últims quatre trimestres i es va situar en el 86,6% del PIB, el de les llars va caure en 6,4 milions, fins al 62,8% del PIB.

Aquest augment reflecteix l’adquisició neta d’actius financers, que va ser de 82,9 milions d’euros l’últim any, a la qual es va sumar una revalorització dels mateixos de 39,1 milions. En relació amb el PIB, la riquesa financera domèstica va representar un 214,7% a finals del primer trimestre del 2021, 31,4 punts percentuals més que un any abans, a causa de l’augment dels actius i a la reculada experimentat pel PIB.

Per components, el gruix dels actius financers de les llars es trobava en efectiu i dipòsits (el 42% del total), seguit de participacions en el capital (24%), assegurances i fons de pensions (16%) i participacions en fons d’inversió (15%). El component de participacions en fons d’inversió va ser el que més va incrementar el seu pes en els actius financers de les llars (en 1,9 punts) respecte a un any abans, mentre que el pes de les participacions en el capital va ser el que més va caure (-2,9 punts).

D’altra banda, el deute consolidat de les empreses i les llars va arribar als 1.661 milions d’euros al primer trimestre del 2021, arribant a representar un 149,3% del PIB, cosa que representa un increment del 3,1% respecte dels valors registrats fa un any, quan aquest indicador arribava al 130,3% del PIB. El repunt de la ràtio d’endeutament sobre el PIB es deu a l’augment del deute però també al descens de producte interior brut. El repunt inclou el comportament diferenciat dels dos sectors, les empreses i les famílies.

En el primer cas, el deute consolidat de les societats no financeres va passar de 906 milions a 963 milions. Si s’inclogués el deute interempresarial, la ràtio sobre el PIB encara seria més alta, del 109,7%. En canvi, el deute de les llars i de les organitzacions no governamentals va disminuir de 705 a 698 milions.

Nou comentari