La Diputació de Barcelona injecta 30 milions d’euros en la modernització dels polígons

Els projectes atorgats en la primera convocatòria permetran actuar en 56 polígons de la demarcació i invertir en prop de 120 millores o nous serveis d'infraestructures

 

La Diputació de Barcelona ha presentatel Pla de Modernització de Polígons de la corporació, dotat amb 30 milions d’euros, fiança d’inversions de gran impacte als polígons d’activitat econòmica de la demarcació. L’objectiu és transformar-los per fer créixer les empreses que s’hi ubiquen i crear nous llocs de treball, aconseguint de retruc incrementar el PIB industrial català.

 

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha assegurat, durant la presentació del pla, que “el futur del país passa per creure en la indústria”. En aquesta primera convocatòria del Pla de Modernització de Polígons, la institució ha subvencionat amb 15 milions d’euros el 73% dels projectes, mentre els ens locals i el capital privat aportaran la resta. En la primera fase del Pla, dotada amb 15 milions d’euros, s’han seleccionat 5 plans integrals de millora i 17 projectes específics; repartits en 22 municipis de la demarcació.

 

Els projectes atorgats en aquesta primera convocatòria permetran actuar en 56 polígons de la demarcació i invertir en prop de 120 millores o nous serveis d’infraestructures. Aquestes actuacions augmentaran la millora competitiva de 5.900 empreses i prop de 80.000 treballadors. “Es tracta de projectes seriosos, rigorosos i, sobretot, possibles”, ha explicat el president Castells. El 100% dels projectes subvencionats incorporen millores ambientals i d’eficiència energètica i un 86% millores d’igualtat d’oportunitats.

 

La segona convocatòria del Pla de Modernització de Polígons de la Diputació de Barcelona, dotada amb 15 milions d’euros més, s’obrirà el mes d’octubre i permetrà que més ajuntaments presentin projectes per a millorar els seus Polígons d’Activitat Econòmica.

 

Aquests projectes es poden concretar en dos tipus d’actuacions. D’una banda, els Plans Integrals: per a polígons que tenen més de 50 hectàrees i més de 100 empreses o més de 1.000 treballadors i disposin d’un “pla d’acció”. I, de l’altra, els Projectes Específics: transformacions puntuals per a polígons de més de 5 hectàrees i més de 10 empreses o més de 100 treballadors. Aquest projectes contemplen intervencions concretes, com fibra òptica, mobilitat, millores d’estalvi energètic, simbiosi industrial o reaprofitament d’aigües, entre d’altres. “És la primera vegada que la Diputació de Barcelona fa una inversió com aquesta als polígons industrials. És un esforç extraordinari que es continuarà fent”, ha explicat Castells.

 

En aquesta primera convocatòria per a la línia de Projectes Específics han rebut subvenció 17 projectes. El cost total dels projectes aprovats és de 10.944.334,11 euros, dels quals la Diputació ha aportat 7.409.924,93 euros. L’aportació del sector privat als projectes atorgats ascendeix a 850.000 euros, que representa un 7,8% del cost total d’aquests. A més, dels 17 projectes subvencionats, 11 disposen d’entitat de gestió privada per als polígons afectats (65%), i els altres 6 no (35%).

 

Distribució per comarques 

 

Pel que fa a les actuacions, els àmbits més sol·licitats pels ajuntaments han estat els de mobilitat (inclòs al 39% de les sol·licituds), xarxes d’energia (29%), xarxes de subministrament evacuació d’aigües (15%) i xarxes de telecomunicacions (13%). Per comarques, dels 17 projectes subvencionats, 5 pertanyen al Vallès Occidental, 4 al Vallès Oriental, 3 al Bages, 2 al Maresme, 1 a l’Anoia, 1 a Osona i un altre al Berguedà.

 

En aquesta primera convocatòria, 19 projectes van presentar sol·licitud dels quals cinc -Mataró, Igualada, Berga, Sabadell i Rubí- han rebut el suport de la Diputació de Barcelona. El cost total dels plans aprovats és de 9.976.152,84 euros, dels quals la Diputació ha atorgat  7.848.255,40 euros. L’aportació del sector privat ascendeix a 119.750 euros, que representa un 1,2% del cost total d’aquests plans.

 

Els àmbits d’actuació més sol·licitats pels ajuntaments, pel que fa a Plans Integrals, han estat els de mobilitat (inclòs al 31% de les sol·licituds), xarxes d’energia (29%), xarxes de telecomunicacions (17%) i xarxes de subministrament i evacuació d’aigües (15%).  Per comarques, dels 5 projectes subvencionats, 2 són del Vallès Occidental, 1 del Maresme, 1 de l’Anoia i també del Berguedà.

Nou comentari