L’economia catalana va créixer per sobre de les mitjanes espanyola i europea el 2017

L'ocupació va créixer un 2,9% tot i que l'Informe Anual de l'Economia Catalana en destaca la temporalitat i la rotació com a dades negatives

 

Al llarg de l’any passat, el producte interior brut català va avançar un 3,4%, un punt més que la mitjana de la zona euro (2,4%) i tres dècimes per sobre de l’estat espanyol (3,1%). Aquest creixement intens, reflectit a l’Informe Anual de l’Economia Catalana, s’aconsegueix gràcies a l’aportació positiva de tots els components de la demanda (tant interna com externa) i dels grans sectors productius que integren l’oferta. L’equilibri actual contrasta amb l’època de la crisi, on l’únic motor van ser essencialment les exportacions, i amb el període pre-crisi, caracteritzat per la bombolla immobiliària, l’elevat consum de les llars i l’expansió dels serveis poc qualificats. L’avenç del PIB dels tres primers trimestres del 2017 se situa en el 0,9% trimestral, un ritme molt intens que només es modera una dècima el darrer trimestre per la reducció puntual del nombre de turistes (-7% interanual) i de l’índex de comerç al detall (-1,4% interanual). Tots dos indicadors ja s’han recuperat en els tres primers mesos del 2018, amb increments del 3,3% i de l’1,5% respectivament el primer trimestre.

 

L’any 2017, Catalunya va obtenir un superàvit comercial de béns i serveis de 28.529 M€ (12,2% del PIB), que té una doble aportació positiva: la del comerç amb l’estranger (6,5 punts) i amb la resta de l’Estat espanyol (5,7 punts). En conjunt, les exportacions de béns pugen un 8,7% el 2017 i ja suposen el 25,6% del conjunt d’exportacions de béns espanyoles. Des del 2009, any en què el saldo comercial de Catalunya amb l’exterior va assolir per primer cop percentatges positius, el valor de les exportacions ha augmentat un 71%. Pel que fa a l’ocupació, l’any passat va créixer un 2,9% (dades EPA), com també van fer les afiliacions a la Seguretat Social (3,8%). L’atur va caure de forma notable fins assolir una taxa del 13,4% en el conjunt del 2017 i del 12,2% el primer trimestre del 2018. Tanmateix, l’informe també adverteix que una part important dels nous ocupats tenen contractes temporals i una rotació molt alta. 

Nou comentari