Un informe de la Generalitat detecta 200 oportunitats de negoci al món vinculades amb la COVID

La connectivitat-5G, la impressió 3D i el disseny de medicaments són els camps amb més futur per les empreses catalanes

El Departament d’Empresa i Coneixement ha elaborat un informe que recull 200 oportunitats de negoci arreu del món per a empreses catalanes vinculades específicament a la covid-19. Les oportunitats han estat identificades per la quarantena d’Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions que ACCIÓ té a 70 països tenint en compte les característiques i potencialitats del teixit empresarial català. L’informe detecta que les tecnologies amb més oportunitats de negoci a escala internacional arran de la pandèmia són la Internet de les Coses (amb un 20% del total d’oportunitats identificades), la connectivitat-5G (16%), la impressió 3D (10%), la intel·ligència artificial (9%) i el disseny avançat de medicaments (9%). Precisament -a banda d’oferir assessorament a les empreses interessades en aprofitar aquestes oportunitats- ACCIÓ ha posat en marxa el programa Export COVID-19 Solutions per impulsar les exportacions de productes d’empreses catalanes vinculats a la COVID-19. Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions arreu del món, tot i que començarà a les regions d’Amèrica Llatina i Àfrica.

El programa està dirigit a empreses que habitualment ja fabriquen els productes o ofereixen aquests serveis i a les que han reconvertit part de la seva activitat per donar resposta a la crisi sanitària. L’objectiu és assessorar i acompanyar l’empresa catalana en el procés d’exportació dels seus productes i serveis en un moment complex pel que fa a les relacions comercials amb l’aparició de noves barreres a la internacionalització i amb els canvis normatius a causa de la gestió de la pandèmia. En aquest context, les oficines d’ACCIÓ ajudaran les empreses a identificar els canals d’entrada més adequats així com a dissenyar l’estratègia logística i de distribució en cada cas per enviar el producte des de Catalunya. Igualment, en el marc del programa, es donarà suport a l’empresa en àmbits com les llicències necessàries, la regulació i la normativa de cada país.

Nou comentari