El Govern destina 40 MEUR als ens locals per fer front a l’impacte social de la covid-19

Hi haurà 22,3 milions per a servei d'atenció domiciliària i 9 més per a l'atenció de persones sense llar

El Govern destinarà 40 MEUR més als ens locals per fer front a l’impacte social de la covid-19. D’aquesta quantitat, 22,3 milions seran per al servei d’atenció domiciliària i 9 milions més per a l’atenció de persones sense llar (3,5 per a Barcelona i la seva àrea metropolitana). Hi haurà 5 milions per ajuts d’urgència social i 3,7 per contractar dinamitzadors cívics per a la inclusió social dels joves migrats sols. Aquests recursos són per a ajuntaments de més de 20.000 habitants i pels consells comarcals.

Pel que fa a les persones sense llar, el Govern subratlla que es van mobilitzar 2,8 milions d’euros a l’estiu per als ens locals que les ajuden. Ara se n’inverteixen 9 més per a la posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència. D’aquests, 2,5 milions seran per reforçar els dispositius específics per facilitar el compliment de les mesures de confinament, ampliant el nombre d’ens locals beneficiaris.

El segon paquet, de 3,5 milions, serà directament per a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i un altre milió servirà per atendre els estrangers en situació d’extrema vulnerabilitat  a qui se’ls ha denegat la sol·licitud de protecció internacional. Diverses entitats gestores del programa estatal d’acollida a persones refugiades han fet arribar la seva preocupació per l’alt nombre de denegacions de sol·licituds d’asil i per la incertesa sobre la continuïtat de moltes persones en el programa de cara al 2021. S’han detectat diversos casos de persones en situació de molta vulnerabilitat que, sortint d’aquest programa, són derivades directament als serveis socials. El Govern reclama a l’Estat que no es desentengui d’aquest col·lectiu i que aporti el finançament necessari.

Finalment, hi haurà 2 milions per finançar quatre dispositius de suport a la inclusió, l’emancipació i l’autonomia personal per a persones joves sense llar. El Departament impulsa un projecte marc d’implementació territorial anomenat Sostre 360º, un programa d’habitatge social protegit i recursos residencials en l’àmbit del sensellarisme per a joves en situació de vulnerabilitat i risc de carrer, amb un acompanyament personalitzat per superar la conflictivitat i evitar la cronificació de les situacions crítiques.

Aquest acompanyament personalitzat el realitzaran professionals de l’àmbit de la integració social amb coneixements molt especialitzats sobre el treball comunitari, la intervenció en medi obert i el treball amb joves migrats. Així, s’ocuparan de la detecció, atenció i derivació d’aquests joves amb independència de la seva situació prèvia: extutelats, joves migrats sols que han arribat a Catalunya amb la majoria d’edat complerta o nois que han perdut la prestació econòmica.

Dels 40 milions totals, se’n destinaran 5 per reforçar els ajuts d’urgència social i, a més, s’ha reduït la burocràcia a l’hora de demanar-los. També s’invertiran 3,7 MEUR en dinamitzadors socials que estimulen la xarxa social del municipi, treballen per a la inclusió social dels joves migrats sols i creen ocupació local. Actuen de nexe entre la comunitat, la xarxa d’atenció a les persones del municipi i el veïnat més immediat als centres o pisos on viuen aquests joves. Aquesta partida es destinarà als municipis que tenen centres on hi viuen nois menors estrangers sense referents, així com els que tenen recursos educatius, sanitaris o formatius utilitzats per ells. El Departament calcula un impacte sobre més de 4.500 joves migrats sols, 27 consells comarcals, 37 municipis i una contractació de 234 dinamitzadors. 

Pel que fa als 22,3 milions per al servei d’atenció domiciliària per a persones amb dependència, es garanteix als ens locals una bestreta de fins al 90% de la despesa.

El Departament d’Afers Socials subratlla que aquesta és la tercera ampliació del contracte Programa de Serveis Socials que es fa des de l’inici de la pandèmia.  En total, les ajudes destinades als ens locals el 2020 supera els 321,4 MEUR, és a dir, 70MEUR més que l’any 2019.  

Nou comentari