Denuncien que la nova factura de la llum afavoreix les ofertes enganyoses

Així es desprén d'una nota de premsa de Facua-Consumidors en Acció que denuncia que "el nou model de la llum oculta als usuaris quin és el preu mitjà que paguen pel quilowatt hora"

La nova factura de la llum, la regulada amb les mesures urgents aplicades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afavoreixen les ofertes enganyoses de les companyies. Així es desprén d’una nota de premsa de Facua-Consumidors en Acció que denuncia que “el nou model de la llum regulat pel govern oculta als usuaris quin és el preu mitjà que paguen pel quilowatt hora en cada tram”. Això facilita els enganys de les companyies elèctriques, que fan ofertes que “es presenten fraudulentament com més barates”.

L’associació considera que la regulació del rebut vulnera la llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, que estableix que els consumidors tindran dret a “ser subministrats a uns preus fàcil i clarament comparables, transparents i no discriminatoris”. El problema té el seu origen en la resolució de 28 d’abril de 2021, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat a utilitzar pels comercialitzadors de referència. Concretament, s’estableix en el segon paràgraf de l’epígraf 1r de la lletra i del punt 1 de l’apartat Tercer de la resolució.

Encara que la norma indica que la facturació per energia consumida es mostrarà “desglossada per períodes horaris”, a continuació planteja que “s’inclourà, sense desglossament, el cost de l’energia”. Tal com es mostra en el model de factura per a consumidors acollits a PVPC inclòs en la resolució, les elèctriques només han de desglossar l’import que representen els càrrecs i peatges regulats per kWh en cada tram horari. Així, poden ocultar el preu mitjà que representa el quilowatt hora en cada tram pel que fa a la part que depèn de la subhasta diària. Amb això, fan impossible que el consumidor pugui calcular a partir de la factura quan ha pagat de mitjana pels kWh consumits en l’horari punta, el pla i la vall.

Nou comentari