Les empreses tindran tres mesos per canviar els contractes temporals

El govern espanyol ha aconseguit tirar endavant un dels objectius de la legislatura, la reforma laboral. Després de ser pactada amb sindicats i patronals, la llei entrarà en vigor dimecres, excepte en el cas de la temporalitat, en què es permet un temps a les empreses per adaptar-se. Segons ha anunciat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, les empreses tindran fins a tres mesos per ajustar els contractes temporals a la nova normativa, una pròrroga que en el cas dels contractes d’obra i servei s’allargarà fins als sis mesos. “Si no, pensin que el dia 1 de gener, o el 31 de desembre, hauríem de tenir transformats els contractes”, ha explicat Díaz en roda de premsa per justificar la decisió.

El termini serà vàlid únicament en els articles de la reforma laboral que fan referència a la temporalitat. Un cop hagi expirat aquest període perquè les empreses facin el canvi, els contractes temporals es limitaran a dos tipus: un d’estructural i un altre de formatiu. En el cas de l’estructural, el govern espanyol contempla només dues causes que justifiquin l’ús de contractes temporals. Un d’ells respondria a substitucions –per baixes mèdiques, embarassos, etc.- i no podria ser superior a tres mesos. L’altra, per causes productives, es limita a una duració de sis mesos, que podria allargar-se a un any en cas s’arribés a un acord via negociació col·lectiva.

En paral·lel, el govern espanyol ha establert noves condicions per als contractes fixos discontinus, vinculats a treballs de naturalesa estacional o activitats productives de temporada. Els treballadors sotmesos a aquests tipus de contractes seran un col·lectiu preferent per a accions formatives. Alhora, els convenis sectorials podran establir borses de treball per afavorir la seva contractació durant els períodes d’inactivitat.

“Amb la reforma laboral posem fi als contractes per obra i servei determinats”, ha assenyalat Díaz, qui ha identificat aquesta mena de contractes com “un dels grans reclams” pel que fa a la temporalitat. A més, si la situació de temporalitat d’un treballador supera els terminis establerts, l’empresa estarà obligada a contractar-lo com a fix.

Comentaris

    Porca misèria. Desembre 28, 2021 | 19:29
    Sí, nois. Entre comunistes, Colau i Rufians, el catalans anem ben servits.

Nou comentari