Les empreses creades per dones fracassen un 28% menys que les dels homes

Els projectes iniciats per emprenedores tenen més dificultats d’accés a finançament

 

Creative Commons
Creative Commons | Creative Commons

El darrer informe Mapa del emprendimiento 2017, elaborat per Spain Startup-South Summit amb una mostra de 1.585 projectes d’arreu el món, assenyala que el 30% de les empreses creades per dones fracassen. Un 28% menys que els projectes iniciats per homes, el 58% dels quals fracassen. Malgrat això, l’estudi també remarca que l’emprenedoria femenina continua amb xifres molt discretes, amb el 18% del total d’empreses noves.

 

Per altra banda, la iniciativa de suport empresarial Woman’s Age, impulsada per Telefónica, assenyala que, de totes les empreses derivades que finança i assessora, les de lideratge femení tenen la meitat de risc de fer fallida que no pas les liderades per homes. A més, destaca que només el 20% dels projectes tenen dones en càrrecs directius.


 

A Espanya encara hi ha una gran diferència entre homes i dones al sector laboral. Hi ha 270.000 dones empresàries mentre 600.000 son homes i 712.000 treballadores autònomes enfront 1.248.000 treballadors. Una situació que no és única a l’Estat espanyol, l’OCDE confirma que la majoria dels països continua mostrant divisòries de gènere en l’accés al finançament, factor clau per a l’emprenedoria.

La professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC Ana Isabel Jiménez-Zarco analitza la situació i assigna el problema a la barrera de confiança. Comenta que “encara que la idea de negoci sigui bona i el projecte viable, el fet que sigui una dona qui hi ha darrere el projecte pot generar desconfiança en alguns potencials socis financers”. L’experta afirma que moltes d’aquestes dificultas son perquè “els seusobjectius no se centren tant en termes econòmics i, per tant, són menys ambiciosos.”


 

No obstant això, la professora experta en psicologia social de la UOC Maria Àngels Viladot afirma que el lideratge femení és rendible. Assenyala que està demostrat que les dones al capdavant d’empreses obtenen millors resulstats econòmics però que no és la presència de la dona per si mateixa la que garanteix l’èxit sinò ”una composició diversa pot produir resultats molt positius”.
Comentaris

envia el comentari