Catalunya rebrà prop de 6.300 milions del Fons de Facilitat Financera

El govern espanyol estableix les bases per adherir-se al fons de liquiditat de nova creació React-UE

Catalunya rebrà els primers sis mesos d’aquest any 6.283,85 milions d’euros del Fons de Facilitat Financera del govern estatal. El gruix dels diners estava previst per al primer trimestre de l’any, concretament 5.153,89 milions. Per al segon trimestre se n’han acordat 1.129,96. Les necessitats inicials estimades del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes per a tot l’exercici del 2021 ascendeixen a 34.007,92 milions. Les quantitats s’han acordat en la reunió que ha mantingut aquest dimecres la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), durant la qual també s‘han establert les bases perquè les Autonomies es puguin adherir al nou fons de liquiditat React-UE del govern espanyol, dotat amb 10.000 milions.El fons React-UE que ha creat l’executiu estatal preveu concedir préstecs per atendre projectes i actuacions de la iniciativa europea React-UE abans no arribin els recursos europeus, tot plegat en el marc de les eines que s’estan tirant endavant per fer front a la pandèmia de la covid-19.

La iniciativa React-UE preveu que les Comunitats Autònomes rebin 8.000 milions aquest any i 2.000 més l’any vinent procedents d’aquests fons europeus. Els diners s’han de destinar de forma prioritària a reforçar l’educació, la sanitat i els serveis socials, així com per donar suport a petites i mitjanes empreses i a autònoms.

Nou comentari