Catalunya no podrà sortir encara a finançar-se als mercats

L'Estat aprova un mecanisme que obre la porta a les autonomies que compleixen el dèficit

 

Catalunya no podrà sortir encara a finançar-se als mercats internacionals, per bé que l’Estat ha aprovat un mecanisme que permet fer-ho a algunes autonomies. Es tracta d’una sortida gradual per a les comunitats adherides al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, a través del compartiment de Facilitat Financera. Catalunya no forma part d’aquest compartiment. L’Estat també té en compte el grau de compliment de l’objectiu de dèficit, el deute públic i la norma de despesa i el termini mig de pagament a proveïdors i la qualificació creditícia.

 

Segons el pla que ha aprovat el govern espanyol, les comunitats que vulgui sortir al mercat aquest any han de presentar un pla plurianual d’endeutament abans del 31 de juliol, que cobreixi el termini comprès entre el tercer trimestre del 2018 i el desembre del 2021. I les comunitats adherides al compartiment de Facilitat Financera que desitgin sortir als mercats a partir de l’inici de l’any 2019 i següents, han de presentar el pla abans del 30 de novembre de l’any anterior.

Nou comentari