CaixaBank guanya 514 milions fins al març

Si es comptabilitza la fusió amb Bankia, el resultat atribuït del primer trimestre se situa en 4.786 milions

CaixaBank va registrar un benefici de 514 milions d’euros durant el primer trimestre de 2021, gairebé sis vegades més respecte al mateix període de l’exercici anterior, quan els guanys es van situar en els 90 milions per la pandèmia. El resultat no té en compte l’impacte extraordinari derivat de la fusió amb Bankia, ja que l’operació es va formalitzar a finals de març. Si es comptabilitza, el resultat atribuït del grup fins al març se situa en 4.786 milions, després que l’operació hagi generat un fons de comerç negatiu de 4.300 milions. Pel que fa als ingressos ‘core’ de l’entitat, aquests van créixer un 1% en termes interanuals, fins als 2.066 milions, impulsats pels resultats de les participades i pels ingressos procedents de la branca asseguradora.

Quant al resultat atribuït únicament a CaixaBank –sense tenir en compte l’efecte extraordinari de la integració de Bankia-, fins a 444 milions corresponen de l’activitat bancària i d’assegurances, 58 milions provenen de l’entitat portuguesa BPI i els 12 milions restants, de participacions.

Si es té en compte l’impacte de la fusió, aquesta va generar un fons negatiu de 4.300 milions, una partida que computa com a benefici en el compte de resultats. El fons de comerç és el resultat d’agafar el patrimoni net de Bankia (13.088 milions) i descomptar-li el preu d’adquisició pagat per CaixaBank (5.314 milions) i un seguit d’ajustos comptables a l’hora de fer la valoració d’actius i passius (3.474 milions). Aquesta quantitat, unida a les despeses derivades de la integració i al resultat ordinari, dóna lloc a un benefici atribuït comptable de 4.786 milions entre gener i març.

Comentaris

  t 08/05/2021 8:32 am
  En retornaran algun, per allò del rescat a Bankia? o el rescat sempre anirà a compte dels qui anem a peu?
  Pedro 07/05/2021 11:30 am
  Y no vuelven.
  eeessiem 06/05/2021 4:28 pm
  eso es ser español tener beneficios i echar gente a la calle i los españoles les parece bien ya trabajaran los catalanes cobrandoles la vias carretera o elm inmouesto a la contaminacion catalanes sois unos mi..... siempre teneis una tragadera
  enricsvh 06/05/2021 9:57 am
  A la Caixa, li passarà com a Catalana de Gas, tenen un pecat original i es, tenir ascendència catalana. Ja veureu, que en poc temps esborraran qualsevol rastre català, com Catalana de Gas que ha acabat sent Naturgy. Aquesta gent no crea, tot ho prenen i tot ho embruten, però aquests temps, s'estan acabant i aviat ja no tindran res a prendre, perquè haurem marxat.

Nou comentari