Més d’11.000 sol·licituds al servei d’atenció de consultes econòmiques del Govern pel coronavirus

La Generalitat ha rebut més d’11.000 sol·licituds per a processar tràmits i la consultes de treballadors o empresaris relacionades amb els plans de xoc per fer front al covid-19. El Departament d’Empresa i Coneixement, ha posat en marxa un servei d’atenció digital especial a través la Finestreta Única Empresarial (FUE) del Canal Empresa. A l’adreça canalempresa.gencat.cat/mesuresempresesiautonoms tota empresa o persona que s’hi adreci podrà plantejar els seus dubtes sobre les iniciatives i ajudes plantejades per la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea.

A través de la finestreta única es pot accedir a dos tràmits electrònics. Un d’específic per l’autorització de regulació d’ocupació temporal per força major amb un formulari simplificat que facilita la presentació d’activitats econòmiques més petites i permet accelerar terminis. I un altre pel procediment d’acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada per situacions de força major. D’aquests dos tràmits s’han registrat 11.147 sol·licituds.

Nou comentari