Es publica la segona part de l’obra ‘Sobre política’, traduïda per Ramon Cotarelo

Ryan fa un repàs a la història de les idees polítiques que defuig l'excessiva especialització per arribar a un públic ampli

El filòsof anglès Alan Ryan, ha publicat recentment la segona part de Sobre política I. D’Herodot a Maquiavel, anomenada Sobre política II. Des de Hobbes fins avui (Tirant editorial) amb què fa un repàs a la història de les idees polítiques després d’una “intensa vida dedicada a l’estudi dels grans pensadors del passat i el present”. L’obra, traduïda pel col·laborador d’El Món Ramon Cotarelo, agafa el relleu de l’obra de George Sabine, Història de la teoria política, per analitzar les preocupacions actuals des d’un punt de vista pròxim als lectors.

L’autor defuig l’excessiva especialització per arribar a un públic més ampli amb una obra amena, però rigorosa. “Ryan no es concentra en qüestions que poden ser d’interès pels erudits però no per cercles més amplis”, recull la nota editorial.

En aquest segon volum de l’obra, publicat a finals de març, l’autor estableix un vincle entre els debats filosòfics i les pràctiques dels governs en les societats contemporànies. Per fer-ho estira del fil de pensament de Hobbes, analitza les visions del món d’autors com Hegel i Marx i estudia l’auge dels moviments populistes durant el segle XX. El darrer capítol està dedicat a la pau mundial i la democràcia, i l’autor s’atreveix a fer un pronòstic sobre el futur de la humanitat.

L’obra d’Alan Ryan traduïda per Ramon Cotarelo

Nou comentari