TV3 va augmentar la informació un 11% i va disminuir l’entreteniment un 10% per la pandèmia

El CAC analitza el tractament informatiu a TVC de la Covid-19

TV3 va augmentar la informació un 11% arran de la pandèmia i va disminuir l’entreteniment un 10% entre el 13 de març i el 30 de juny, segons un informe del CAC que ha aprovat el seu ple i que analitza el tractament informatiu a TV3 de la pandèmia de la covid-19 entre aquell període. Els espais analitzats han estat els teleinformatius, els magazins, els programes especials, les entrevistes, els espais d’opinió i les connexions. Els informatius de TV3 van dedicar el 90% del temps a la cobertura de la pandèmia durant les 5 primeres setmanes. Com a conseqüència dels condicionants derivats de la situació sanitària, segons la CCMA, TV3 i el 3/24 van emetre en simultani del 16 de març al 10 de maig.

L’informe constata que TV3 va abordar la cobertura de la primera onada de la pandèmia amb una reestructuració de la programació en què va prioritzar la informació, en detriment de l’entreteniment. En concret, la informació va augmentar un 11% i l’entreteniment va baixar un 10%. Com a conseqüència dels condicionants derivats de la situació sanitària, segons la CCMA, TV3 i el 3/24 van emetre en simultani del 16 de març al 10 de maig. També van introduir canvis de format en alguns programes, evitant compartir plató i multiplicant les connexions telemàtiques.

Com a conseqüència, la presència dels partits polítics va disminuir de manera notable. En concret, van aconseguir només el 17% del temps de paraula dedicat als actors polítics (que inclou governs, institucions i partits), quan el que era habitual en el període precrisi era entorn del 50%, tant en el temps de paraula dels teleinformatius com en el nombre d’entrevistes.

En relació amb les entrevistes, que va ser el format més emprat després dels teleinformatius per abordar el tema de la Covid-19, se’n van comptabilitzar 219 hores. També hi van haver 150 tertúlies en què es va abordar, de manera total o parcial, la crisi. La veu majoritària en la informació de la pandèmia van ser els actors no polítics, que van suposar el 69,6% del temps de paraula en els teleinformatius, la qual cosa suposa 5 punts percentuals per sobre dels valors habituals abans de la crisi sanitària.

La presència global de les dones en el marc dels continguts relacionats amb la Covid-19 va créixer lleugerament respecte dels valors registrats en període de no excepcionalitat, però no aconsegueix superar el sostre d’una tercera part. En concret, les dones van protagonitzar el 36,4% del temps de paraula dels teleinformatius i el 35,4% de les entrevistes, que van ser els dos formats més recurrents d’intervenció.

Nou comentari