La Generalitat de Catalunya ha obert expedient al grup comunicatiu Radio Popular, participada majoritàriament per la Conferència Episcopal Espanyola, per emetre sense llicència a través de dues freqüències de la zona de Ponent. Per una de les dues, al 97.4 del dial FM, l’empresa hi emet La Cope. Per l’altra, al 100.2 del mateix àmbit, el grup hi emet una altra de les seves marques, Rock FM. Només la primera meitat de l’any, la Secretaria de Comunicació i Mitjans de la Generalitat ha dut a terme més de 120 actuacions contra emissions il·legals de ràdio, televisió i Internet. En aquest mateix període ha imposat multes per valor de més de 900.000 euros.

L’increment notable de la persecució de les activitats il·legals s’emmarca en el Pla de Govern de la legislatura per motius de normalització de l’espai radioelèctric i per una qüestió de salut pública per existir emissions que superen els indicadors màxims recomanats. Un exemple és el barri del Carmel de Barcelona on se superen en vuit punts els nivells d’emissió radioelèctrica permesos per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Des de l’inici de la legislatura, el Govern ha incoat deu expedients sancionadors (nou a ràdios i un a Internet); ha fet set resolucions d’obertura de període d’informació prèvia (sis a ràdios i un a Internet); ha emès deu resolucions que posen fi a procediments sancionadors (nou a ràdios i un a Internet, de les quals vuit han estat sancionadores i dues sobresegudes, per valor de 908.000 euros); ha obert vint-i-quatre actes d’inspecció tècnica amb l’acompanyament del CTTI (vint-i-una a ràdios i tres a televisions); ha obert vint-i-set actes d’audició (totes a ràdios); ha emès quaranta-un requeriments (trenta-un a ràdios i deu a televisió); ha fet cinc peticions d’auxili judicial (quatre a ràdios i un a televisió); ha fet divuit precintaments forçosos (disset a ràdios i un a televisions), i ha resolt sis recursos administratius (cinc a ràdios i un a televisions).

Nou comentari

Comparteix