El Vallès Oriental

Catalunyamagrada.cat
Vallès Oriental
Vallès Oriental | Enciclopèdia.cat

El Vallès Oriental és una comarca de Catalunya, amb capital a Granollers, que limita al nord amb l'Osona i el Moianès, la Selva al nord-est, el Maresme al sud-est, el Barcelonès al sud i el Vallès Occidental al sud-oest.

 

La comarca es troba a la Depressió Prelitoral. Al nord hi ha el Massís del Montseny (1712 m.), la serra més elevada de la Serralada Prelitoral, i al sud hi ha el Massís del Montnegre (760 m.), la serra amb més altitud de la Serralada Litoral.

 

Al Vallès Oriental no hi ha rius importants pel seu cabal. Però hi ha rius que han tingut i tenen molta importància, a causa de ser un sector molt poblat i industrialitzat. S'agrupen en dues conques principals, la del Congost-Besòs i la de la Tordera.


Granollers és la capital de la comarca
Granollers és la capital de la comarca | Cedida

 

El clima del Vallès Oriental és mediterrani amb influència marítima de muntanya mitjana. Però el relleu i l'orientació dels vessants respecte als vents humits provinents de la Mediterrània determinen diferències importants dins del conjunt comarcal. La presència de les muntanyes de la Serralada Litoral fa que la influència marítima quedi una mica atenuada.

 

Les precipitacions mitjanes anuals són entre 600 i 900 mm. menys cap al sector oest i sud-oest, i més cap al nord-est. Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre 12º i 15º, excepte als vessants superiors del Montseny (6.5º al Turó de l'Home). Els estius són calorosos al fons de la depressió i vessants inferiors, i les temperatures disminueixen amb l'altitud.


 

Les diferències en el relleu i la diversitat climàtica fan que al Vallès Oriental hi hagi una gran riquesa de paisatges vegetals. El perfil de la vegetació del Montseny mostra com són els canvis en la vegetació en relació amb l'altitud i exposició.

Pel que fa a la població, el Vallès Oriental és una comarca força poblada. Al fons de la depressió viu molta gent, però als sectors de muntanya hi ha una població ben escassa. És, doncs, una comarca molt desigualment poblada.

 

La vida econòmica actual gira al voltant de la indústria, que ocupa més del 60% de la població activa. Les activitats agràries foren importants, però al llarg del segle XX van ocupar un lloc secundari, malgrat que ara al segle XXI moltes masies s'han remodelat per acollir hostes com a turisme rural. El sector dels serveis ocupa més d'una quarta part de la població activa.

Comentaris

envia el comentari