Les hores en català, diferents que en castellà

Catalunya m'agrada

La forma de dir les hores en català i castellà és bastant diferent i, sovint, és un motiu de confusió entre els parlants de les dues llengües. Normalment en català ens referim a l'hora següent, mentre que en castellà a l'hora passada. A més, en català la unitat mínima de mesura és el mig quart, un sistema que en castellà no existeix.

Segons algunes dades, l’origen d’aquest fraccionament podria ser el rellotge de sol, on entre hora i hora es marcaven 4 segments radials, els quarts. En cap cas es marcaven els minuts. Si l’ombra estava entre 2 segments, es parlava de mig quart. Un minut no tenia massa sentit fa 150 anys.


 

Rellotge
Comentaris

envia el comentari