La majoria dels bellaterrencs són nascuts en una altra comarca

De les dades aportades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) també s'extreu que hi ha més estrangers que membres d'altres comunitats autònomes espanyoles vivint a Bellaterra
El sopar de la Penya Blaugrana i pregó de FM Bellaterra 2018
Un àpat popular a Bellaterra | Redacció

La majoria dels ciutadans de Bellaterra no han nascut a la localitat, ni tan sols a la mateixa comarca. És el que s'extreu de les dades aportades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i recopilades per Bellaterra Diari, que reflecteixen part de les dades demogràfiques sobre els bellaterrencs i bellaterrenques.

  

Segons el que es recull a les taules de l'Institut sobre el districte 1, secció censal 020, corresponent al padró de Bellaterra amb data d'1 de gener del 2017, la població total de Bellaterra és de 2782 persones, dividides en 1417 homes i 1365 dones.

 

Bellaterrencs vinguts de tot el món

 

Pel que fa a l'origen, l'enorme majoria dels bellaterrencs -1313 (un 92.7%)- i bellaterrenques -1273 (un 93.3%) són nascuts a l'estat espanyol, sumant un total de 2586 (un 92.9% del total). Alhora, mostra que el següent grup de població més nombrós és el que té origen a la resta de la Unió Europea: 65 homes (un 4.5%) i 45 dones (un 3.2%), sumant un total de 110 persones (un 3.9%) vénen d'estats membres.

  

D'altra banda, 8 homes (un 0.6%) i 18 dones (un 1.3%), en total 26 persones (un 0.9%) tenen origen a altres estats europeus. El següent lloc de naixement més habitual entre els ciutadans bellaterrencs és l'Amèrica del Sud, amb 7 homes (0.5%) i 15 dones (1.1%), sumant en total 22 persones (un 0.8% del total); els segueixen els nascuts a Amèrica del Nord i Central, uns 10 homes (0.7%) i 7 dones (0.5%), que signifiquen 17 dels 2782 habitants oficials (un 0.6%).

 
Població de Bellaterra segons origen continental (dades: Idescat)

 

 

Els orígens menys habituals a Bellaterra són els d'aquells i aquelles que vénen de països asiàtics i africans. Només 9 homes (0.6%) i 6 dones (0.4%), en total 15 persones (un 0.5%), vénen d'estats d'Àsia o Oceania, i tan sols 6 persones (0.2%), 5 homes (0.3%) i una dona (0.07%) són originaris d'Àfrica.

  

Més bellaterrencs d'altres comarques

 

L'origen regional dels censats a Bellaterra, des d'un altre punt de vista, deixa entreveure dades curioses: per exemple, si ens fixem en l'origen comarcal, la major part dels bellaterrencs i bellaterrenques han nascut a una comarca diferent dins de Catalunya.

  

Així, dels 1417 homes i 1365 dones, 425 d'ells (un 30% del total) i 392 d'elles (un 28.7% del total) -sumant 817 dels 2782 habitants (un 29.4%)- són del Vallès Occidental. Per contra, els originaris d'una altra comarca són majors en nombre: 693 homes (un 48.9%) i 672 dones (un 49.2%), sumant un total de 1365 (un 49.1%). 

 

 
Població de Bellaterra segons origen regional (dades: Idescat)

 

 

Menys espanyols que estrangers

 

Curiosament també, el padró indica que hi ha més estrangers vivint a Bellaterra que ciutadans procedents de la resta de l'estat espanyol.

 

En dades, 144 homes (el 10.2%) i 152 dones (11.1%), fent un total de 296 persones (el 10.6%) són originàries de fora de Catalunya però de dins d'Espanya. En canvi, 155 homes (el 10.9%) i 149 dones (10.9%), que sumen 304 persones (10.9%), són procedents d'altres països.