S'aprova posar agents cívics a Bellaterra i es dubta de la transparència de l'EMD

La d'aquest dijous va ser l'última Junta de Veïns de la legislatura, tot i que Ramon Andreu va indicar que encara s'hauria de fer una per aprovar l'acta d'aquesta reunió
L'edifici de l'EMD de Bellaterra
L'edifici de l'EMD de Bellaterra | Toni Alfaro

 

L'últim Ple de la Junta de Veïns de Bellaterra va destacar per la bona entesa entre els partits a la reunió trimestral per a la presa de decisions sobre l'EMD de Bellaterra. En concret, a la reunió dels partits (podeu consultar aquí el vídeo de la sessió) va durar poc més d'una hora i, d'entre totes les mesures aprovades, només en dues hi va haver falta de consens: una relacionada amb la modificació dels pressupostos de l'entitat, l'altra amb la transparència de l'EMD.  

 

 

L'ordre del dia es va variar ben a l'inici de la reunió ordinària, celebrada aquest 11 d'abril de 2019, retirant l'aprovació d'un conveni amb la Diputació de Barcelona per la implantació d'un nou semàfor a la BV-1414, justament el dia en què els veïns van manifestar-se demanant la pacificació de la via, entre altres formes, mitjançant la instal·lació d'un semàfor.  Per contra, es va incloure una proposta de la Junta de Portaveus per la millora de la transparència de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. 

 

 

Modificació del pressupost de 2019

 

Aquest va ser un dels punts més controvertits de la reunió, ja que demanava la modificació del pressupostde l'any 2019 per l'Entitat, que segons el calendari hauria d'haver estat aprovat al gener. L'oposició va ser força crítica amb el grup de govern de Gent per Bellaterra, ja que va indicar en línies generals que els pressupostos de l'entitat s'havien de tancar abans.

 

 

D'una banda, Quim Oltra, d'Esquerra Republicana, va criticar que "per molt que el pressupost es pugui prorrogar de manera automàtica (...) en cap moment es va portar a aprovació que no es podia fer cap pressupost". Alhora, va voler incidir en la idea de la falta de preparació del govern respecte als seus comptes, i va expressar que "la sensació de la oposició és que vostès no han fet el pressupost i per això no el tenim", i va afegir que la situació "entraria en la línia de que en quatre anys no s'hagi negociat cap pressupost" a l'EMD gràcies a la majoria absoluta de Gent per Bellaterra.

 

 

Jordi Macarulla, de Convergència i Unió / PDeCAT, va mostrar-se també decebut per l'actuació del govern sobre els pressupostos: "si ho haguéssim de prorrogar per temes logístics ho entendríem, però entenem que no hi ha una situació així", va dir. "Que estiguem a l'abril i hàgim d'aprovar una pròrroga (...) entenem que no està en la línia d'una bona tasca".

 

 

Ramon Andreu, president de l'EMD de Gent per Bellaterra, va defensar l'endarreriment en la previsió econòmica com a una forma d'"incrementar el finançament a diferents partides" i va argumentar que "estem resolent la manca de finançament que ha tingut aquesta entitat". I és que per a Andreu, l'Ajuntament de Cerdanyola encara no ha complert la compensació del deute de 150.000 euros que, explica, encara no s'han tornat a l'EMD, i va explicar que "la modificació inclou en els diferents capítols les inversions que ens dóna la Diputació".

 

Ple de la Junta de Veïns de l'11 d'abril de 2019
Ple de la Junta de Veïns de l'11 d'abril de 2019 | Toni Alfaro

 

 

 

Tanmateix, la oposició va resignar-se sobre la qüestió, ja que van assumir que "exerciran la seva majoria", tot i que Oltra va mostrar diversos dubtes sobre una gran quantitat de partides de les despeses dels pressupostos. D'altra banda, la regidora de Relacions Institucionals amb l'EMD, Laura Benseny, va intervenir en el Ple per desmentir que es deguessin diners a l'EMD: "a l'estiu es va anar al Tribunal de Comptes i va dir que estaven bé les aportacions", i va afegir que "hi va haver uns anys en què l'Ajuntament socialista no pagava bé, però aquest no és el cas ja: se li ha pagat el que toca".

 

 

Finalment, Andreu es va defensar dient que "és la primera vegada que hem d'endarrerir un pressupost", i va afegir que una de les inversions més substancioses, de 55.156'83 euros, era destinada "als vehicles dels agents cívics que s'han d'implantar". La mesura es va aprovar amb l'abstenció de Convergència, el vot en contra d'Esquerra i els vots a favor de Gent per Bellaterra.

 

Implantació d'Agents Cívics per l'EMD i aparcament de la plaça del Pi

 

 

Guillem Nadal, de Gent per Bellaterra, va presentar la proposta aprovada prèviament per la Juna de Portaveus. Aquesta, segons va dir, volia aprovar l'actuació d'uns agents cívics amb "un servei de 24 hores" que duran a terme diferents tasques: "vetllaran per l'entrada dels nens a les escoles, faran vigilància de carrers i de voreres, parlaran amb els veïns sobre les seves queixes...". 

 

 

Aquesta proposta va ser ben acollida per l'oposició que de veu de Macarulla va dir que "entenem que només ens poden aportar beneficis" i va lamentar que no s'hagués pres aquesta mesura fins ara. Oltra va anar un pas més enllà, explicant que "ens hem de felicitar tots perquè pot ser que tots en sortim beneficiats, fins i tot Cerdanyola", i va desitjar "molta sort i molts encerts" a la iniciativa. 

 

 

No va estar tant d'acord la regidora Benseny, que es va preguntar per la competència que havia de regular aquests agents cívics, i va recordar que "vostès no tenen la competència de seguretat ciutadana". Andreu va respondre que les competències serien "totes", ja que els agents no han de tenir una funció específica, sinó vetllar per Bellaterra com a vigilants de les escoles, per ajudar a la festa major o, fins i tot, per ajudar a la mobilitat: "si un cotxe va en direcció contrària li parlaran perquè el conductor es conscienciï que ha de respectar les normes de circulació". I va afegir que, fins i tot, estarien per ajudar al consistori "si l'Ajuntament demana que aquests agents cívics actuïn i donin un cop de mà a la ciutat". 

 

 

Arran de les tasques dels agents cívics, Benseny va preguntar sobre la mesura del disc horari per a regular l'aparcament de la plaça del Pi i la seva relació amb aquests agents. I és que per la regidora no tenia sentit que "quan vam fer les reunions amb els comerciants i els tècnics no se'ns va dir res, i vam trobar-nos-ho (el tema del disc horari) a la premsa". Andreu va indicar que des de l'Ajuntament "se'ls havien avançat" en la regulació de l'aparcament, i que els agents col·laborarien amb el bon compliment de la regulació, sempre dins de les competències de l'EMD: "el màxim que podran fer és proposar a la policia que vinguin a sancionar un vehicle que estigui mal aparcat". 

 

 

La mesura, tenint en compte que ja estava aprovada per la Junta de Portaveus, va tirar endavant per unanimitat. 

 

 

Reducció de la contaminació acústica i acord pels camins segurs a les escoles

 

 

També per unanimitat es van aprovar dues iniciatives d'Esquerra Republicana. La primera era una proposta per que "el govern de l'EMD estudiï a on podria incidir per mesurar els majors punts de soroll a Bellaterra", va explicar Oltra. Tant Gent per Bellaterra com Convergència i Unió / PDeCAT van donar suport a "conjurar-nos per millorar en aquesta línia de cara a la qualitat ambiental i acústica dels nostres veïns". 

 

 

La segona proposta també incidia en un estudi, aquest cop sobre "aquelles vies que els diferents infants i joves fan servir de casa a les escoles i de les escoles a casa" amb la intenció de "facilitar el transport a peu". Una mesura que també havia sigut aprovada prèviament per la Junta de Portaveus i, per tant, va tirar endavant per unanimitat.

 

 

Moció per la transparència en les gestions de l'EMD

 

Finalment, i a proposta d'Esquerra, es va incloure fora de l'ordre del dia una proposta per millorar la transparència de l'EMD, presentada per Quim Oltra. El republicà va argumentar la moció en la falta de manteniment i de millora del portal de transparència de la web de l'EMD de Bellaterra, que no arriba als mínims d'exigència: "el portal de transparència no s'adequa al que demana la llei", va criticar, tot i que va admetre que sabia que no era fàcil complir amb aquests mínims.

 

Per la seva banda, Jordi Macarulla va dir que estava d'acord en el fons, però entenia que "el nivell que s'està mantenint és suficient per a l'oposició", i va defensar la tasca de l'entitat dient que "s'ha de buscar l'equilibri entre allò que es té i el que s'ofereix". Guillem Nadal va sumar-se al punt de vista de Macarulla, dient que "els recursos són els que són i el personal és el que és, i creiem que s'està fent bé". 

 

 

Oltra va insistir en què, tot i entendre la dificultat, "els mínims exigibles no hi són" i va il·lustrar que "aquesta és la feina de l'oposició: anar punxant i provocant el canvi". Ramon Andreu va afegir que "hem de tenir una persona dedicada només a la transparència, però amb els recursos que ens arriben des de Cerdanyola no podem". La mesura, que segons Oltra només instava a la millora d'aquest àmbit de l'entitat, va tirar endavant amb el seu vot favorable i les abstencions de Gent per Bellaterra i Convergència i Unió / PDeCAT. 

 

 

Com a apunt final, cal destacar els bons desitjos que Jordi Macarulla va indicar a la resta de vocals i al president ja que, sent l'últim Ple ordinari, no es tornarien a veure fins després de les eleccions. "Fins molt aviat i que ens puguem tornar a trobar" va desitjar.