Torramilans: "Les pilones han deixat de ser funcionals en la seguretat municipal"

"Per nosaltres, el millor mecanisme de seguretat dels últims 20 o 30 anys són els sistemes d'identificació de matrícules"
Porta, Rodríguez i Torramilans a Bellaterra

  

BellaterraDiari entrevista Xavier Torramilans, Carles Porta i Juan Luis González, de l'empresa experta en seguretat municipial, Alphanet. Torramilans n'és el gerent i fundador, Porta pertany al Departament Comercial i González és el cap de màrqueting i comunicació.

  

  

La seva empresa ha instal·lat diferents mecanismes de seguretat que, entre altres, han contribuït a reduir l'índex de robatoris o a pacificar zones urbanes, en més de 60 municipis arreu de Catalunya.

 

 

  

Quina és la tendència pel que fa a la seguretat municipal a Catalunya i Europa?


  

Instal·lar mesures de seguretat addicionals a les tradicionals és cada cop més comú en diferents municipis. Per nosaltres, el binomi agents de policia-tecnologia és clau. El que veiem que no funciona és fer grans inversions en només recursos humans, o només tecnologia, sinó una acció combinada de les dues. 

  

 

 

Com és el procediment des que un municipi vol posar mecanismes de seguretat fins que els acaba instal·lant?

 

Cada municipi és diferent i presenta unes tipologies de delicte i incidències diverses. És per això que nosaltres desenvolupem projectes personalitzats. Hem fet projectes amb municipis grans, petits i fins i tot per a municipis que no disposen de servei de policia local ni vigilància. Amb una EMD no hi hem treballat mai però sí amb municipis de 2.000 o 3.000 habitants.


  

 

 

On treballen majoritàriament?

 

Tenim instal·lacions des del Pirineu fins al Delta de l'Ebre, les Terres de Ponent i també moltes al Maresme i Vallès Oriental i Occidental.

 

Quin és el mecanisme de seguretat més demandat per les administracions?


Nosaltres som consultors i el nostre objectiu és protegir de forma eficient els veïns d'una zona concreta. Treballem per l'administració, facilitem unes eines al municipi i després és el servei de la Policia Local o Mossos d'Esquadra qui utilitza aquestes eines. S'han donat casos en què han estat les mateixes administracions locals que han requerit els nostres serveis o representants de barris i polígons industrials. Nosaltres fem compatible el procediment tecnològic i el procediment legal, que també és molt important i estricte.
Quins són els procediments legals per instal·lar videocàmeres, per exemple?


Les empreses instal·ladores han d'estar homologades pel Departament d'Interior de la Generalitat i també hi ha uns estrictes dispositius de control de la Comissió de Videovigilància de Catalunya. A Alphanet, per exemple, vam ser pioners en l'àmbit estatal, en preparar els primers tràmits de llicències per unes tecnologies concretes. Després hi ha un tema molt important de protecció de dades.
 

 

Com es gestiona la privacitat dels sistemes de seguretat?

 

Les dades que es recullen no estan considerades "confidencials de primer grau", com podrien ser noms, cognoms, adreces, historials mèdics o qüestions de religió. La Policia Local està habilitada i autoritzada a gestionar noms, adreces...  però les dades enregistrades pels sistemes es consideren de "segon grau", és a dir, majoritàriament imatges, matrícules, i hores d'entrada i sortida. Poden donar la idea d'un comportament d'algú, això sí. És per aquest motiu que s'ha de tractar tota aquesta informació amb la major privacitat possible i per això ens hem adaptat a les noves directrius europees, que entraran en vigència a partir de l'1 de maig de 2018. 

Quan es detecta un vehicle robat o relacionat amb algun delicte permet a la Policia fer una acció proactiva

 

 

Quins són els mecanismes de seguretat més demandats pels municipis?

 

Per nosaltres, el millor mecanisme de seguretat dels últims 20 o 30 anys són els sistemes d'identificació de matrícules. Això tenint en compte que el 85% dels fets delictius tenen un vehicle relacionat. En el moment en què tu pots detectar la presència d'algun vehicle robat o relacionat amb un delicte permet una acció proactiva - sigui de Policia Local o Mossos d'Esquadra - per evitar el delicte, disgustos, robatoris, agressions... En definitiva, evitar que es produeixi, que és el millor que pot passar.

 

Les dades se sincronitzen en temps real?


Sí. La Policia sap fer la seva feina. Els agents disposen d'una sèrie d'informació que poden introduir al sistema i vigilar el seu terme municipal.


Parleu, per tant, del pas d'una vigilància passiva a una de proactiva

 

Exacte. Aquests mitjans permeten, fins i tot, millorar l'estratègia dels cossos policials. La visió clàssica de la seguretat treballa d'una forma reactiva, actuar quan ja ha passat el delicte, i nosaltres vam abandonar aquesta filosofia fa molts anys. Estem al dia de les darreres tecnologies i novetat del mercat a nivell internacional; a més l'any passat ja vam incorporar recerca i desenvolupament propis d’Alphanet.
 

Quant temps queden emmagatzemades les dades?

 

Això està marcat per Llei orgànica de Protecció de Dades; 30 dies és el període màxim, i les dades s'eliminen automàticament passat aquest període. Val la pena esmentar que els sistemes més moderns i professionals de vídeo vigilància incorporen mecanismes d'auditoria al voltant de les dades emmagatzemades i el seu tractament. 


 

Recomaneu l'ús de pilones per limitar l'accés a alguns vehicles?Nosaltres no som "gaire amics" de les pilones com a sistema regulador del trànsit, perquè creiem que són un pou sense fons de despesa. Una mesura contraproduent perquè en cert moment es converteixen en una barrera arquitectònica, davant d'una emergència, per exemple, on hauria de passar un camió de bombers i ambulàncies. Donem suport a les pilones en moments puntuals o llocs puntuals en qüestions de seguretat passiva per a protecció de concentracions de persones, però com a mesura per regular zones restringides o de vianants, actualment ho veiem una mesura que ha deixat de ser funcional. De fet, hi ha força municipis que les tenen sempre baixades perquè no volen gastar més diners en reparacions o manteniment.

 

Creiem que les pilones són una mesura antiquada i el control de vehicles autoritzats es pot fer perfectament sense una pilona
 

 

A Bellaterra en tenim en dos punts i des de fa mig any estan abaixades per decisió cautelar del jutge, pendent de sentència per mala tramitació


 

És molt comú que estiguin abaixades. El control de vehicles autoritzats es pot fer perfectament sense una pilona. De vegades han arribat a provocar accidents.

 

Quines alternatives de pacificació hi ha?

 

Nosaltres hem posat mecanismes d'identificació de matrícules en zones que s'han volgut pacificar amb el vianant, vehicles personals, comercials, etc. Aquests contribueixen a una reducció de la contaminació acústica, ambiental, etc. amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida. De vegades, el comerç no ho accepta gaire bé al principi, perquè té la sensació que "si no s'arriba amb cotxe fins a la porta, les vendes baixaran", però la nostra experiència diu tot el contrari. La gent va a comprar i a passejar relaxadament als punts pacificats i a un lloc amable.El reconeixement de matrícules es fa a través de les càmeres de videovigilància?

 

La mateixa càmera d'identificació de matrícules pot regular l'accés de trànsit de diferents maneres. Una forma seria, per exemple, amb un senyal que indiqui: "Prohibida l'entrada a vehicles no autoritzats", i els conductors ho respecten igual que fan amb un senyal de contra direcció. També hi hauria l'opció d'instal·lar un semàfor que es posa verd quan et reconeix la matrícula, etc. o la possibilitat d'establir una mesura sancionadora. Aquí sempre recomanem donar un temps d'adaptació per la ciutadania.
 


 

Les nostres pilones estan abaixades i les càmeres, instal·lades en diferents entrades de Bellaterra, gravant. Tanmateix, estan tramitades com a càmeres de trànsit i no com de seguretatDes d’un punt de vista objectiu, la Comissió de Videovigilància de Catalunya autoritza les càmeres dedicades a seguretat ciutadana... està formada per membres del Departament d'Interior de la Generalitat, jutges, fiscals, representants dels Mossos d'Esquadra, representants dels Ajuntaments i de l'autoritat catalana de protecció de dades. Per a la seva autorització, demana uns dossiers elaborats, plànols tècnics, fotografies del que s'enregistrarà i requeriments sobre l’emmagatzemament de les imatges i qui les gestionarà. Si no es compleixen determinats requisits, les càmeres no seran autoritzades. Ara bé, si les càmeres són dedicades a trànsit, l’autorització la fa l'alcalde o alcaldessa de cada poble, el que passa és que s'ha de notificar a la Comissió la seva existència. Si es donés el cas que es pot haver enregistrat imatges relacionades amb un delicte, trobo normal que la Policia utilitzi totes les eines i dades que pugui reunir, i demanar imatges que han enregistrat càmeres de trànsit.


 

Si les càmeres estan tramitades com "càmeres de trànsit" no cal autorització de la Comissió de Videovigilància de Catalunya
 

 

Es pot robar una càmera o extreure i obtenir les imatges que enregistra?


Les que nosaltres instal·lem tenen mecanismes que avisen del sabotatge, l'emmascarament etc. i generen un avís d'intent de robatori a la Policia. Pel que fa a extreure imatges no acostuma a ser habitual perquè el procés no és fàcil ni ràpid i el software per visualitzar-ho també és específic.
 

 

Teniu dades que relacionin l'índex de robatoris i la instal·lació de mesures de seguretat?

 

Sí. En els projectes recents la davallada dels fets delictius se sol situar ràpidament en un 25 - 30%. En projectes més madurs, la reducció del nombre de delictes arriba al 50% i al 65%. Hem aconseguit eradicar determinades tipologies de delicte i davallades molt importants de robatoris en domicilis... No es deu només a l’efecte dissuasiu per la presència de les càmeres, sinó perquè aquests mètodes permeten incidir en la prevenció dels delictes, alhora que permeten investigacions policials a posteriori i identificar els malfactors. Els resultats solen ser immediats. 
Comentaris
Josep Grifoll
Aquest sistema obre la porta a la possibilitat a cobrar peatge als vehicles no autoritzats que facin bypass per l'interior de Bellaterra. De fet, és cap aquí on anem en matèria de gestió del trànsit (també de fiscalitat). Però diria que haurà de ser un sistema integrat a nivell de Catalunya, on Bellaterra hi ha de poder dir la seva.

envia el comentari