(5/10) La baixada de carros, la cursa de patinets i tarda d'esports