FOTODENÚNCIA: Vídeo d'un autocar passant per les pilones

 

 

 

 

Els cotxes s'han d'apartar perquè l'autocar passi pel Camí Antic de Sant Cugat i davant la pilona, (abaixada cautelarment per sentència judicial) hi passa molt just

  

  

Marc Carballeira