El pla amb què es combat l'abandonament escolar

 

Combatre l'abandonament escolar oferint noves oportunitats, facilitant la continuïtat i la reconnexió amb el sistema educatiu, millorar els nivells competencials, les qualificacions professionals i promovent l'educació al llarg de la vida és l'objectiu del programa Transicions Educatives. El projecte, impulsat per la Diputació de Barcelona, s'ha dissenyat conjuntament entre els ajuntaments i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per arribar al màxim nombre de joves, de manera que puguin tornar al sistema educatiu i puguin accedir a casos d'èxit personal i professional. 

  

  

El programa de Transicions Educatives s'adreça als ajuntaments, consells comarcals i altres entitats municipalistes de la demarcació de Barcelona, ja que seran les escoles municipals de persones adultes les que desplegaran aquest pla. I és que aquests centres oferiran tres tipus de formació:

 

1. Cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius de grau mig i grau superior

2. Programes de formació i inserció en la modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP)

3. Programes de formació i inserció en la modalitat de Programes de Transició al Treball (PTT).

  

  

L'abandonament escolar, que se situa en el 18%, i tenint en compte la desocupació juvenil que supera el 50% entre els joves de 16 a 19 anys. Per tirar endavant aquest pla educatiu, la Diputació destinarà 1,7 milions d'euros pel curs 2017-2018.

  

  

Més de 2000 places 

 

    

La primera experiència en aquest sentit es van iniciar el 2009, quan es va posar en marxa una prova pilot amb 7 ens locals i que en el curs 2016-17 ha arribat a 70. En aquests 8 anys, 11.200 persones han participat en els 620 cursos organitzats pels ajuntaments i les escoles municipals de persones adultes de la demarcació de Barcelona. 

  

Els cursos de preparació per a l'accés a cicles formatius són cursos adreçats a persones que volen iniciar estudis de formació professional de grau mig i grau superior i que, per no disposar la titulació necessària, no hi poden accedir i han de superar una prova específica. El curs acadèmic 2016-2017, un total de 40 ens locals han ofert, a través de les escoles municipals de persones adultes i amb el suport de la Diputació de Barcelona, més de 2.000 places.

 
Comentaris
Fat Boy
En lloc de gastar diners en aquesta colla de mantes perque no s'els gasten en beques per la gent que te ganes d'estudiar i treballar?
2

envia el comentari