El ple aprova de manera definitiva els 36 projectes inclosos al Pla d'Inversions

Entre ells es troba la millora de l'accessibilitat a diferents carrers o l'ampliació de la xarxa d'itineraris a peu
Els 36 projectes del pla d'inversions queden aprovats de manera definitiva | Ajuntament de Rubí

 

L’Ajuntament de Rubí ha celebrat un ple extraordinari aquest dimarts 13 de setembre per sotmetre a votació l’aprovació definitiva de 36 projectes inclosos al Pla d’inversions, que l’alcaldessa, Ana María Martínez, ja va anunciar al mes de maig. Tots els punts de l’ordre de dia han rebut llum verda, i els diferents grups municipals han mantingut el mateix sentit de vot que van emetre a l'aprovació inicial dels projectes als plens ordinaris de maig i juny.

Els projectes que s'han aprovat donen compliment als objectius de mandat de l'equip de govern i s'agrupen en quatre grans catagories: la vianantització i millora de l'accessibilitat a diferents carrers, l'ampliació de la xarxa d'itineraris a peu i en bicicleta, diverses actuacions de millora als PAE i millores a diferents parcs infantils. 

Dels 36, els únics dos projectes aprovats per unanimitat han sigut el projecte d'adequació de la Font del Ferro i el projecte de substitució de plaques de fibrociment als equipaments municipals.

El del projecte de parc infantil a Sant Muç ha estat aprovat gràcies al vot de qualitat de l'alcaldessa després de produir-se dos empats seguits, amb el vot a favor de l'equip de govern, de Ciutadans i del portaveu del PP; en contra d'ERC, d'AUP, del portaveu d'ICV i portaveu de CDC i abstencions de Veïns per Rubí i regidora no adscrita.

 

Els projectes

 

Projecte de xarxa de carril bicicleta entre el pont de La Llana i la connexió amb la serra de Cantallops; 

Projecte de millora de la mobilitat de vianants i de bicicleta entre la urbanització de Can Sant Joan, el torrent dels Alous i l'estació de FGC; 

Projecte de renovació del ferm del c. Atenes; 

Projecte d’arranjament del camí del torrent dels Alous i connexions amb el parc de Ca n’Oriol; 

Projecte d'urbanització de la rotonda entre l’av. Vivaldi i el c. Wagner; 

Projecte executiu d'actuacions de millora de mobilitat als PAE; 

Projecte de millora de l'accessibilitat del camí de Ca n'Oriol amb el c. Mallorca; 

Projecte executiu d'urbanització del passatge Schubert; 

Projecte executiu de reforma estructural del ferm dels PAE; 

Projecte d’urbanització del c. Unió; 

Projecte de reforma del c. Avellaners; 

Projecte d'arranjament del camí de Can Tiraïres i les seves interseccions; 

Projecte d'execució de la connexió i de l'enllumenat públic entre la ctra. Sabadell i la C-1413; 

Projecte urbanització del c. Torrent de l'Alba, entre els c. Cal Gerrer i Magallanes; 

Projecte d'urbanització de la pl. Onze de Setembre; 

Projecte d’urbanització del c. Magí Raméntol entre els c. García Lorca i Cal Gerrer; 

Projecte de renovació de la rotonda entre les av. Can Rosés i Olimpíades; 

Projecte de renovació de voreres als PAE; 

Projecte d’urbanització del carrer Maximí Fornés i annex carrer Doctor Robert; 

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l’Escardívol; 

Projecte de parc infantil a Sant Muç; 

Projecte de millora de l’accessibilitat de cinc parcs infantils; 

Projecte d’aparcaments al c. Mallorca entre els carrers Alcanyís i Granada; 

Projecte de millora del c. Puccini CIT 1B Can Jardí; 

Projecte d'urbanització de l'accés al nou INS Torrent dels Alous entre la pl. Salvador Espriu i el passatge Marconi; 

Projecte d'obres per a l'execució de la vorera del c. Can Pòlit; 

Projecte d'aparcament al c. Mozart, cantonada amb av. Bizet CIT 1B Can Jardí; 

Projecte de trasllat de les instal·lacions del Club de Petanca Santa Rosa de Ca n'Oriol al costat de l'estadi de Can Rosés; 

Projecte de senyalització d’itineraris de camins i xarxa de bicicleta; 

Projecte xarxa d’itineraris est; 

Projecte xarxa d’itineraris oest; 

Projecte d’adequació de la Font del Ferro; 

Projecte de millora de la senyalització als parcs infantils; 

Projecte de substitució de plaques de fibrociment als equipaments municipals; 

Projecte tècnic de reubicació de les instal·lacions del Mercat Municipal afectades per la implantació d’un nou operador; 

Projecte d’aparcaments al c. Antoni Sedó entre el CEIP Ca n’Alzamora i el parc de Can Sedó.

 
Comentaris

envia el comentari