L’AUP demana accions per fer front a la situació d’emergència d’habitatge que hi ha a Rubí

Actualment Rubí té un important estoc d’habitatge, aproximadament 3000 habitatges, en desús
Gent manifestant-se contra un desnonament | Oriol Clavera

 

El passat dia 15 de maig l’AUP va entregar als responsables polítics i tècnics del consistori un dossier amb un relació de consideracions i propostes relacionades amb habitatge.

 

Entre les propostes a llarg termini està transformar PROURSA en un actiu de dinamització social perquè no torni a esdevenir una simple promotora immobiliària, ampliar el parc d’habitatge públic i l’adquisició d’habitatge construït. Entre les de curt i mig termini està la compra d’habitatge construït, per garantir el dret a l’habitatge a persones en situacions complicades, que el preu de lloguer de l’habitatge protegit no superi mai el 30% dels ingressos familiars o el foment de la masoveria urbana, que consisteix en cedir l’ús per un temps d’un habitatge a canvi que les persones llogateres n'assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment.

 

L’entrega d’aquest dossier respon al diagnòstic realitzat per la formació sobre la dificultat per accedir a un habitatge a Rubí, principalment deguda per la perillosa escalada de preus dels últims anys. L'agrupació veu amb preocupació com la situació d’emergència d’habitatge augmenta progressivament i considerem que cal portar a terme polítiques proactives per tal de garantir aquest dret bàsic.

 

L’AUP ha deixat clar que l'entrega d’aquest document en cap cas es tradueix en un context de negociació amb l’equip de govern. La formació és molt conscient del "context polític i del sistema d’aliances escollit pel PSC". 

 

Segons l'AUP, la manca de planificació i lideratge de l’administració en l’àmbit de l’habitatge fa que la ciutat de Rubí sigui especialment sensible als fenòmens especulatius propis del sector. Actualment la combinació d’un excés de demanda i d’una oferta limitada, juntament amb una administració sense capacitat d’incidència, provoca una tensió del mercat que repercuteix en la desproporció de preus. 

 
Comentaris

envia el comentari