El cognom patern ja no prevaldrà a partir del proper 30 de juny

pares | GETTY IMAGES

 

 

El cognom patern ja no prevaldrà a partir del proper 30 de juny, quan entra en vigor la reforma del Registre Civil, a l'hora d'inscriure a un fill nounat i els pares hauran de posar-se d'acord en l'ordre dels cognoms.

 

La Direcció General dels Registres i del Notariat del Ministeri de Justícia preveu que en la majoria dels casos existirà acord entre el pare i la mare en l'ordre dels cognoms, per la qual cosa no ocasionarà retards ni major volum de treball.

 

"S'entén que no implicarà gran diferència quant a la càrrega de treball ni provocarà dilacions doncs és de suposar l'existència d'acord entre els progenitors en la majoria dels casos", informen fonts del Ministeri de Justícia.

 

Des de l'any 2000 es permet inscriure el nen amb el cognom de la mare en primer lloc, si els pares envien una sol·licitud al Jutge encarregat del Registre Civil i una declaració de mutu acord sobre el canvi en l'ordre dels cognoms. Aquest canvi afectava per igual a tots els fills de la parella. Si bé, en cas de no existir consens, es donava preferència per defecte al cognom patern.

 

Amb l'entrada en vigor de la nova llei, desapareix l'opció per defecte i s'obliga al fet que els pares facin constar expressament l'ordre dels cognoms en la sol·licitud d'inscripció en el Registre Civil, un canvi que permet "apropar-se més a la igualtat", segons assenyala a Europa Press la lletrada Anna Salort, especialista en Dret de Família i Dret Civil d'ABA Advocades.

 

 

 


Si no es fa constar l'ordre, o bé els progenitors estan en desacord, transcorregut el termini de tres dies serà el propi encarregat del Registre Civil qui estableixi aquest ordre atenent l'interès superior del menor, però no posant per defecte el del pare. En aquest sentit, la lletrada Anna Salort ha explicat que és aconsellable que els pares es posin d'acord en el termini establert abans que la decisió la prengui una tercera persona.

 

"A partir del 30 de juny serà obligatori remetre a l'encarregat del Registre Civil l'ordre en el termini de tres dies, i si no ho fa, serà l'encarregat del Registre Civil qui ho decideixi", subratlla Salort que apunta alguns dels recursos als quals podria recórrer aquest encarregat per donar preferència a un o un altre cognom: l'ordre alfabètic, per sorteig o l'estètica, és a dir, que soni millor en combinació amb el nom.

 

A més, Salort ha destacat l'avantatge que ofereixen els hospitals als pares per inscriure al seu fill des d'una sala facultada de la pròpia clínica. "En el termini de 48 hores, el propi hospital ho remet al Registre Civil i ja no han d'anar els pares", ha precisat.


En comparació d'altres països, Salort recorda que a diferència d'Espanya, on sempre s'han conservat els dos cognoms dels progenitors, en uns altres solen conservar solament un cognom, com als EUA o el Regne Unit, perdent-se els de la mare.

 

D'altra banda, indica que en aconseguir la majoria d'edat, ja no és necessari un acord entre els pares i la persona pot decidir canviar l'ordre dels seus cognoms conforme a la seva única i exclusiva voluntat, la qual cosa pot donar lloc al fet que hi hagi germans amb diferent ordre de cognoms.

 

A més, la llei ofereix la possibilitat de canviar noms i cognoms, de tal forma que pot establir-se l'ús dels cognoms de tots dos pares com a primer cognom compost amb la finalitat d'evitar la desaparició d'un cognom espanyol, o bé perquè no sigui tan comú. També preveu la possibilitat de canvi del cognom quan sigui contrari al decor o ocasioni greus inconvenients.Comentaris

envia el comentari