per Albert Lázaro
per Danny Romero Mas
per Núria Novell
per Albert Lázaro
per Danny Romero Mas
<p>President de l&rsquo;Associaci&oacute; Funcional per la Integraci&oacute; Social</p>
per Juan García
per Danny Romero Mas
per Aina Sastre
per Danny Romero Mas
per Albert Lázaro
per Núria Novell
per Arnau Lleonart
<p>President de l&rsquo;Associaci&oacute; Funcional per la Integraci&oacute; Social</p>
per Juan García
per Danny Romero Mas
per Toni Alfaro
per Danny Romero Mas
per Danny Romero Mas
per Francesc Mauri
per Núria Novell
per Danny Romero Mas