Obres de seguretat viària a la C-55 i la C-58 entre Collbató i Castellbell

L'obra, que afectarà a la connexió entre ambdues carreteres, començarà l'hivern vinent i tindrà un termini d'execució de nou mesos
Es millorarà l'enllaç de la C-58 a la C-55 en sentit Manresa | G.M.

 

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació, per un valor de 5,9 MEUR, d’obres de millora a la C-55 i a la C-58, entre els termes municipals de Collbató (Baix Llobregat) i Castellbell i el Vilar (Bages). Aquesta actuació s’emmarca en el conjunt de mesures que el Departament està desplegant en aquest corredor viari per afavorir la seguretat i la mobilitat. Es preveu que els treballs, que abasten un total de 8,5 quilòmetres, comencin l’hivern vinent i tinguin un termini d’execució de nou mesos. En aquest entorn, la C-58 registra un trànsit d’uns 18.000 vehicles diaris i la C-55, uns 27.000.

 

Per aquells que agafin la C-58 en direcció Manresa, els canvis que es trobaran seran:

 

·         Tram entre l’enllaç del cremallera de Montserrat i la connexió amb la C-58 (1,5 quilòmetres). En aquest tram, s’amplia la separació central actual amb un zebrejat de 60 centímetres d’amplada i es col·loquen balises cilíndriques. Es remodelarà l’actual enllaç entre la C-55 i la C-58, per millorar-ne les prestacions; en concret, en la incorporació cap a la C-55 en sentit Manresa. Així, el llaç de canvi de sentit i el ramal actuals se substituiran per un nou ramal d’un carril de 400 metres de longitud, que connectarà directament ambdues carreteres. Es formarà també un carril d’acceleració de 200 metres de longitud.

 

·         Túnel de Bogunyà i àmbit de Castellbell i el Vilar (2,5 quilòmetres). En el túnel, es reconfiguraran els carrils per implantar un espai central zebrejada de 60 centímetres d’amplada. A la resta del tram, també s’instal·laran balises.

 

·         Tram de la C-58 (1,5 quilòmetres): També es disposarà una banda zebrejada de 60 cm i es col·locaran balises cilíndriques.

 

Mapa amb les actuacions marcades en groc | Gencat

 


La resta de trams afectats són a la C-55 són:

 

 

·         Can Gomis (600 metres).  Es preveu la remodelació de la intersecció existent entre la C-55 i la B-112, on també se situa l’accés cap al pont que comunica amb l’Aeri de Montserrat. Així, es preveu la formació d’un enllaç amb carrils centrals d’espera i illetes per a canalitzar els moviments, de manera que es reordena aquest àmbit, en una actuació que es complementa amb l’obra en marxa en el tram de la C-55 anterior. El nou accés es configura també com a zona de canvi de sentit per als vehicles que surten de la zona d’aparcament existent al marge de la carretera i que volen retornar en direcció Barcelona. Al tronc de la carretera, es crea una banda zebrada central amb balisa per a la separació de fluxos de vehicles, de 60 centímetres d’amplada. D’altra banda, s’eixamplarà i es pavimentarà el camí de vianants que voreja l’exterior de la carretera des del Pont de l’Aeri i les zones de Can Gomis i els diversos camins d’accés al massís de Montserrat. Es protegirà els vianants mitjançant una barrera de formigó.

 

·         Tercer carril en un tram d’1,1 quilòmetres, entre Can Gomis i Monistrol de Montserrat. Es preveu la implantació d’un tercer carril en sentit Barcelona, mitjançant l’eixamplament de la carretera, a més de projectar una barrera de formigó que separi els dos sentits de circulació. En dos trams, la nova plataforma transcorrerà en voladiu per la proximitat, en un nivell inferior, del riu Llobregat.

 

·         Travessera de Monistrol de Montserrat (1,4 quilòmetres): Al pas de la carretera C-55 per l’interior de Monistrol de Montserrat, es preveuen diverses actuacions de caire urbà per afavorir la seguretat dels moviments de vehicles en les interseccions i del pas de vianants.
Comentaris
Plataforma C-55
C-55 tram Manresa any 2015 més de 36.000 vehicles dia. Prou pedaços i mentides. Desdoblament C-55 Ja!!!

envia el comentari