El Consell Comarcal aprova les bases d'ajuts de menjador amb canvis

El ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar aquest dijous a la tarda per unanimitat les Bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjadors. El canvi més destacable és que el llindar de renda al tram garantit d’ajut del 50% s’assimila al llindar de risc de pobresa de Catalunya i això fa preveure que el proper curs es puguin atorgar més ajuts. També hi ha canvis en els barems per obtenir un ajut del 100% i en la tramitació dels ajuts de menjador en l’educació especial.

 

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, va afirmar que “de la mateixa manera que quan ha calgut hem estat molt crítics en la gestió de les beques de menjador, també cal dir que és veritat que hi ha hagut canvis notables en les bases, que signifiquen una millora de gestió i recursos i que cal destacar que hem liderat des d’aquesta comarca, des del Vallès Occidental”. El conseller delegat d’Educació, Josep Beltran, va explicar que “des d’aquest consell comarcal i de la mà del Consell d’alcaldes i alcaldesses de la comarca hem treballat per tal d’incidir en la millora dels criteris dels ajuts per tal de fer-les més ajustades a la realitat de les famílies. Any rere any hem detectat determinats aspectes de la gestió de les beques de menjador que segueixen preocupant molt als alcaldes i alcaldesses de la comarca”.

 

Des de la comarca es va fer la proposta d’eliminar el tram variable, fet que ja s’ha materialitzat i aquest curs s’ha aplicat. També es va reivindicar arribar al llindar de risc de pobresa que determinava l’acord de Mesures contra la pobresa aprovades pel Parlament de Catalunya.  Beltran va assegurar que “la convocatòria del proper curs el llindar de renda, tram garantit d’ajut del 50% s’assimila al llindar de risc de pobresa de Catalunya. I això ho veiem en positiu”. També va explicar eu “pensem que cal seguir treballant per aconseguir dues qüestions més: la suficiència alimentaria a la secundària i l’ampliació dels ajuts del 100%”.


Novetats a les bases reguladores

 

Pel que fa al llindar, si prenem per exemple una unitat familiar de 4 membres, dos adults i dos nens, el llindar de renta, per tenir dret a l’ajut al 50%, seria de 20.301,30 euros per al curs 2017-2018, mentre que el curs 2016-2017 ha estat de 16.603,40 euros.

 

Per obtenir un ajut del 100%, el llindar de renda és el 60% de l'establert per a l'obtenció d'un ajut del 50% i a part acreditar una puntuació superior o igual a 15 punts en la valoració social. Per exemple: una unitat familiar de 4 membres, dos adults i dos nens, el llindar de renta, per tenir dret a l’ajut al 100%, seria de 12.180,78 euros. En aquest cas, des del Consell Comarcal “pensem que cal una revisió de la valoració social, atès que per tenir una valoració social de 15 punts han d’estar en una situació de risc social greu, i és considerat risc social greu en supòsits com negligència greu o maltractament físic o psíquic, és a dir, infants que estarien en el sistema de protecció”.

 

Un altre canvi pel proper curs és la tramitació dels ajuts de menjador en l’educació especial, que hauran de ser baremats de igual manera amb els llindars de renta 2,5 vegades superiors.
Comentaris

envia el comentari