Consells per afrontar la tornada a l'escola

Adaptar-se de forma gradual al canvi és un aspecte fonamental

Molts infants finalitzen el període de vacances i per afrontar la tornada a l’escola els cal un acompanyament per anar-se adaptant de manera gradual al canvi, tant física com sentimentalment.

 

En el cas dels adolescents, l'estiu pot haver significat una època de grans descobriments i de més llibertat. El retorn pot costar més tant pel que pot suposar un canvi de cicle (inici de l’ESO), com per la major exigència de complir amb la feina de l’escola i haver de disminuir l’activitat social. Així doncs, per fer aquesta transició de la manera més tranquil·la possible es poden seguir els següents consells dels professionals de Mútua Terrassa:

 

  • Fer-los veure els aspectes positius de la vida d'escola i les activitats. Fomentar aquesta qualitat natural i la curiositat per aprendre.
  • Anticipar-los al màxim el que es trobaran. En aquest sentit, és molt positiu, si pot ser, que vagin a conèixer la nova escola, la mestra, l’aula....
  • Reiniciar el contacte amb companys de classe, activitats...
  • Recuperar els hàbits de son una setmana abans de començar l'escola. És molt positiu fer el retorn progressiu a l'horari de dormir/ llevar-se de tal manera que no sigui massa brusc el canvi.
  • Retorn progressiu als horaris de joc; activitats de pantalla; activitats de lleure al aire lliure; i activitats tranquil·les com lectura.

 

Els professors també juguen un paper clau en l'adaptació del nen a la tornada a l'escola. És important que els pares mantinguin una estreta relació amb els professors, sobretot els primers dies, per estar al corrent de com el nen s'està adaptant al nou curs i poder aplicar les mesures més convenients en cas de necessitat.

 
Comentaris

envia el comentari