La Generalitat va donar 300.000€ en ajuts renovar taxis i vehicles comercials el 2017

L'objectiu de la mesura era contribuir a la renovació de la flota del sector a la zona de l'AMB, decretada de baixes emissions
Cotxe elèctric carregant-se

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va atorgar, durant l’any 2017, 300.000€ en ajuts per tal de fomentar l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi, a usos comercials i al transport de mercaderies dins dels 40 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que van ser decretats zones de protecció especial. L'objectiu d'aquests ajuts era afavorir la renovació dels vehicles per models de menor consum i que generessim menys òxids de nitrògen i partícules en suspensió. Les subvencions van satisfer 201 sol·licituds, de les quals 174 van ser per renovar la flota de taxis: 3 elèctrics, 26 propulsats per gas i 145 amb motors híbrids. Aquesta era la segona convocatòria per a l'adquisició de taxis 'nets' i, per primer cop, també s'havia obert als vehicles d'ús comercial i de transport de mercaderies amb massa inferior a 3.500kg.


El taxi es continua considerant el sector prioritari, ja que cadascun d'ells fa més de 50.000km anuals, gairebé sempre en zones urbanes densament poblades. Tot i això els vehicles amb finalitats comercials -d’empresa o furgonetes- són nombrosos i també es mouen diàriament en zones densament poblades. Aquesta ampliació de les subvencions, doncs, també volia renovar les flotes d'aquest tipus cap a vehicles de baixes emissions. Aquests incentius formen part de les mesures establertes al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire Horitzó 2020 de la Generalitat, que busca reduir la contaminació atmosfèrica local als municipis que es troben dins les zones de protecció especial que ultrapassen els límits de qualitat de l'aire reglamentats de diòxid de nitrògen i partícules en suspensió de menys de 10 micres.
Comentaris

envia el comentari